Kaart Satellite Text

20 jaar havenbeleid in Brussel

 - ©ADT-ATO/Reporters

2015-01-14 – De Haven van Brussel is een van de eerste paragewestelijke instellingen die een beheercontract afsloten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De haven werd opgericht met een ordonnantie van 3 december 1992 en is sinds 1 juni 1993 actief. Vandaag is het de tweede grootste binnenhaven van België.

Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de Haven van Brussel onderzocht het weekblad van het Centre de recherche et d'information socio-politiques (Crisp) de opeenvolgende beheercontracten die zijn afgesloten met de gewestelijke maatschappij. Welke politieke beslissingen waren van invloed op de evolutie van de installaties, het terrein en de werking van de haven? Welke standpunten namen de gewestelijke actoren in? Welke beslissingen namen zij? Ook analyseert het Crisp hoe de beheercontracten inspelen op de gewestelijke doelstellingen en in welke mate ze hebben bijgedragen aan de rol van de haven voor de economie, de werkgelegenheid en de mobiliteit van het gewest.

De studie in drie delen is uitgevoerd door Geneviève Origer, voormalig directeur Ontwikkeling van de Haven. In het eerste deel bespreekt ze de positie van de haven van Brussel. De twee nieuwe delen gaan over de verschillende beheercontracten van de Haven: algemene context, inhoud van het document, besluiten en realisaties. Op deze manier komt het hele Brusselse beleid aan bod: ruimtelijke ordening, stedenbouw, economische ontwikkeling, logistiek, transport, leefmilieu, afvalbeheer… Met een meer toekomstgerichte blik wordt ook de inhoud van het huidige beheercontract (2013-2018) geanalyseerd, evenals het algemene kader waarin dit zal worden uitgevoerd. Er wordt ook aandacht besteed aan de grote besluiten en realisaties die de Haven de komende jaren te wachten staan.