Kaart Satellite Text

2014-2020: nieuwe Europese programma’s in Brussel

2014-2020: nieuwe Europese programma’s in Brussel

2013-02-21 - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bereidt momenteel de programmering van de Europese structuurfondsen voor de periode 2014-2020 voor. Deze fondsen bieden veel kansen op het vlak van economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Brussel.

Daartoe werd de EFRO-cel van het Ministerie van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de steun van een consultant (Perspective Consulting) en de medewerking van de diensten van Actiris, opgedragen de voorafgaande studies te coördineren die noodzakelijk zijn om de Brusselse operationele programma’s op te stellen die zowel door het EFRO als door het ESF gefinancierd worden. In de praktijk komt het erop neer een stand van zaken op te maken van de Brusselse situatie, zodat het Gewest aangepaste programma’s kan definiëren, en daarbij natuurlijk rekening te houden met het Europese reglementaire kader.

In dat kader is de Brusselse Regering van plan een partnerschap in het leven te roepen dat erop gericht is de “levende krachten” van het Gewest die betrokken zijn of betrokken kunnen worden bij deze voorbereiding te verenigen.

Een eerste vergadering is voorzien op 15 maart 2013 tussen 10 en 12 uur, gevolgd door een lunch, in de K-NAL  (Havenlaan 1, 1000 Brussel)

  • Info en reservatie: Cel Coördinatie en Beheer EFRO 2007-2013: efro@mbhg.irisnet.be of 02/204.17.61.

Aangezien het aantal plaatsen in de zaal beperkt is, vragen wij u, uw deelname uiterlijk tegen woensdag 13 maart te bevestigen per e-mail.