Kaart Satellite Text

Akkoord voor een nieuwe park langs het kanaal

Het toekomstig park zal de beplantingen rechts van K-NAL, naar Thurn en Tassis toe verderzetten. - ©Visit Brussels

2012-12-21 – De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 20 december 2012 het project goedgekeurd om een gewestelijk park aan te leggen, op de linkeroever van het Bécodok, het dichtst bij het stadscentrum gelegen dok, langs de Havenlaan tussen het Saincteletteplein en het Redersplein.

Met dit akkoord zetten de Haven van Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het werk verder betreffende de stedelijke integratie zoals dat al vele jaren geleden aangevat werd met de herinrichting van het eerste deel van dit dok dat weleer industrieel was. Door deze renovaties konden er heel wat evenementen plaatsvinden, waaronder ongetwijfeld Brussel-Bad de bekendste is.

Concreet gezien worden de terreinen waarvan sprake aan het Gewest in concessie gegeven door middel van een erfpachtovereenkomst. Met de opbrengst hiervan zal de Haven van Brussel andere terreinen in de voorhaven kunnen aankopen om daar havengerichte logistieke activiteiten, die direct aan de waterweg gelinkt zijn, te ontplooien.

Dit toekomstige park waarvan het thema ook aan de waterweg gelinkt zal zijn, wordt door het Gewest uitgevoerd en door Beliris(*) gefinancierd. Ruimer bekeken sluit dit project ook aan bij de heraanleg van groene ruimten in de hele omtrek, meer bepaald de aanleg van het grote park op de Thurn & Tassis site.

(*) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.