Kaart Satellite Text

Anderlecht: 119 nieuwe woningen aan het kanaal

 - ©citydev.brussels

2013-11-27 – Vandaag vond de officiële inhuldiging plaats van het wooncomplex ‘Materiaal’, in aanwezigheid van de Brusselse minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing en van de burgemeester van Anderlecht.

Dit duurzame project van 14.000 m² bestaat uit 36 passiefwoningen en 83 lage-energiewoningen. Het ligt aan het kanaal in Anderlecht, tussen de Nijverheidskaai, de Materiaalstraat en de Bouwerstraat. De 119 woningen zijn verspreid over 4 gebouwen die in een huizenblok liggen. Het gaat om appartementen met 1 tot 3 slaapkamers, duplexen en een woonhuis. Alle woningen hebben een terras.

Er ging bijzondere aandacht naar de gebruiksvriendelijkheid van het complex. De woningen worden bereikt via een gemeenschappelijke ruimte die wordt opgefleurd door een decoratieve waterpartij die het regenwater opvangt. In de collectieve binnentuin staat biodiversiteit centraal. Peuters kunnen terecht op het speelplein en in een crèche met 28 plaatsen. Er is ook een kiosk om te barbecueën en er zijn twee fietsenstallingen.

Met 109 parkeerplaatsen en het openbaar vervoer in de buurt (op wandelafstand van metrostation Delacroix) is deze nieuwe wijk vlot bereikbaar.

Dit project kwam tot stand dankzij een partnerschap tussen het Brussels Gewest  (citydev.brussels) en projectontwikkelaars (Eiffage Benelux nv), die de operatie voorfinancierden.

citydev.brussels, historisch actief in het Kanaalgebied

De site ‘Materiaal’ is een geslaagd voorbeeld van stadsvernieuwing op een braakliggend industriegebied. Het sluit rechtstreeks aan op het duurzaam wijkcontract Kanaal-Zuid. Deze wijk van Brussel maakt immers een omwenteling door naar een aangenamere omgeving voor de bewoners. Meer in het algemeen zal het Kanaalgebied meer ademruimte en een kwaliteitsvol stadsleven gaan bieden.

De voorzitter van citydev.brussels verheugt zich over het eindresultaat: "citydev.brussels is reeds lang actief langs het kanaal met projecten als Linkeroever, Zwart Paard, Groene Hond, Terrassen aan de Sluis, De Bonne... Met ’Materiaal‘ bevestigen we onze rol van katalysator van de heropleving van het Kanaalgebied en meer in het algemeen van het herstel van het stedelijk weefsel in buurten met een woningtekort."

De afgevaardigde bestuurder van citydev.brussels verduidelijkt: "In deze kanaalzone vlakbij de Slachthuizen draagt het wooncomplex Materiaal op zijn eigen manier bij tot de verstedelijking van een dunbevolkt deel van de gemeente Anderlecht, dat al meer dan 20 jaar braak ligt. Dit project verbindt deze wijk opnieuw met de rest van de stad en vormt een overgang tussen het stadscentrum en de Bergensesteenweg."

Meer info: www.citydev.be