Kaart Satellite Text

Anderlecht: de architect van Zuidhaven is gekozen

Schets van het toekomstig gezicht van de molens. - ©BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS

2012-02-13 - Na een offerteaanvraag werd het Brusselse architectenkantoor Bogdan & Van Broeck Architects aangesteld om het project Zuidhaven vorm te geven, in het kader van het EFRO-programma 2007-2013, tussen het Biestebroekdok en de sluis van Molenbeek. 26 studiebureaus dienden een voorstel in, 6 daarvan warden weerhoudende.

De bestemming van dit project van de gemeente Anderlecht en haar partners betreft meer bepaald de grondige reconversie van een vroegere industriële site met opmerkelijke stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten, namelijk de vroegere Graanmolens van Anderlecht (Moulart), uit het begin van de vorige eeuw. Het gerenoveerd gebouw zal vanaf januari 2014 zijn deuren openen. Doelstelling is nieuwe functies en meteen een nieuw gezicht voor dit deel van de Curegemwijk te geven. De volledige vernieuwbouw van het gebouw moet ertoe bijdragen om het kanaalgebied van Brussel aantrekkelijker te maken. Hier is het de onverholen bedoeling om een dynamische plek te creëren dankzij de combinatie van, enerzijds, de opwaardering van de bestaande architectuur en het industriële karakter van het gebouw en de site, en, anderzijds, innovatie, vernieuwing en verbeeldingskracht om nieuwe functies in de bestaande architectuur te integreren.

Op de site komt een ruimte voor kmo’s die in totaal 3.000 m² zal omvatten om 15 modules van 100 tot 600 m² te kunnen aanbieden. Die bedrijfsruimte zal autonoom functioneren, flexibel aangepast kunnen worden en een centraal beheer van diensten en faciliteiten genieten.

Een Interpretatiecentrum zal bezoekers op een oppervlakte van ongeveer 1.000 m² laten kennismaken met het typische karakter van de Brusselse kanaalwijken. De geplande architectuuroplossingen en innoverende inrichting zullen de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het programma nog stimuleren. Bezoekers concreet aangesproken zullen worden met activiteiten en workshops, wat meteen ook de rode draad is van de wandeling. Het architectenkantoor Bogdan & Van Broeck zal nauw samenwerken met een museograaf die door de opdrachtgever wordt aangesteld om het programma van het Centrum uit te werken. De aanbesteding om een museograaf aan te stellen loopt nog tot 5 maart.

In de omgeving van het project worden diverse interventies gepland die meteen ook de openbare ruimte moeten verbeteren wat betreft mobiliteit, stadssignalisatie, stadsmeubilair, kunst in de stad ...

Het gebouw kon worden aangekocht dankzij de financiële bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (begroting Investering Economie) via de GOMB voor een bedrag van 1.600.000 euro, en de bijdrage van de gemeente Anderlecht voor een bedrag van 250.000 euro. Vergeten we ook niet de synergie met het Grootstedenbeleid (FOD Sociale integratie), de Haven van Brussel, de MIVB en ABATAN (de beheerder van de Slachthuizen).

De hele investering werd mogelijk gemaakt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Unie die een totaal budget van 7.670.000 euro vrijmaakten in het kader van het EFRO-programma 2013.