Kaart Satellite Text

AZG voor anker in Haven van Brussel

AZG voor anker in Haven van Brussel

2012-05-30 – De raad van bestuur van de Haven van Brussel gaf Artsen Zonder Grenzen (AZG) een concessie van 6.806 m² voor de vestiging van een opleidings- en innovatiecentrum op een terrein dat aan het TIR-centrum grenst.

Deze vestigingis het resultaat van gezamenlijke onderhandelingen door het Agenschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO), de Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij (GOMB) en de Haven van Brussel.

Het terrein wordt in concessie gegeven voor een periode van drie jaar in het kader van de concentratie van de verschillende AZG-vestigingen in Brussel. Daarvoor verlaat de internationale niet-gouvernementele hulporganisatie haar huidige pand in Merchtem.

Het centrum is bestemd voor de opleiding van AZG-medewerkers en voor het testen van het materiaal voor de missies van AZG. De nieuwe faciliteit zal begin 2013volledig operationeel zijn.Aansluitend bij deze concessie verbindt AZG zich tot een trafiek van minstens 150 zeevaartcontainers per jaar vanuit de containerterminal van de haven van Brussel.

Na de eerste periode van drie jaar wordt het verblijf van dit opleidings- en innovatiecentrum opnieuw bekeken. Dan is ook de vestiging van de verschillende AZG-afdelingen (kantoren en opslag) afgerond. Een verder verblijf zal worden besproken met alle partijen die betrokken zijn bij deze bruisende zone die volop in ontwikkeling is.

‘De vestiging van ons opleidings- en innovatiecentrum in het hart van de hoofdstad biedt uitgelezen kansen om een nauwere samenwerking aan te gaanmet belangrijke partners in Brussel’, zegt Jean Pletinckx, directeur Logistiek van Artsen Zonder Grenzen. ‘Op het vlak van innovatie kunnen we onze banden versterken met de Brusselse bedrijven die voor ons produceren en innoveren. Op termijn willen we hier graag, in samenwerking met hogescholen en universiteiten in Brussel, een kenniscentrum voor humanitaire actie ontwikkelen.