Kaart Satellite Text

Beliris start met de werken in de Lemmenswijk

 - ©www.beliris.be

2012-01-17 - Deze week start Beliris(*) met de interventies die kaderen in het Wijkcontract Lemmens in Anderlecht. De werken moeten voltooid zijn in de zomer van 2012. Het bedrag dat hiervoor is vastgelegd, bedraagt 729.000 euro.

In het kader van het wijkcontract Lemmens zal Beliris, in samenwerking met de gemeente Anderlecht, 3 wegen en een ruimte voor een “moestuin-kwekerij” herinrichten. Dit initiatief kadert in de herwaardering van het imago van de wijk en werd besproken met de inwoners tijdens stedelijke workshops. Het project omvat de herinrichting van een perceel gelegen op nummer 14a in de Dauwstraat? voor de aanleg van een moestuin en een boomkwekerij die zal beheerd worden door de vzw Eco-Innovation. Door de heraanleg van de Kleine Pottengoedstraat zal het Dauwpark met het perceel worden verbonden. De bestaande, aangeplante beplantingen worden aangevuld met enkele bomen die in lijn met deze in de Pottengoedstraat geplant zullen worden. Beliris zal ook de Foppens- en Broyèrestraat opnieuw inrichten. De Bisséstraat wordt eveneens heringericht met aandacht voor de veiligheid van voetgangers. De voetpaden worden verbreed en er komt een verhoogde oversteekplaats ter hoogte van de Moskee. Eveneens ter verbetering van de veiligheid, voorziet Beliris de parkeerplaatsen aan de rechterzijde van de straat in de rijrichting van het verkeer. De drie straten zullen nieuwe beplantingen krijgen.

Het gebied van het Wijkcontract Lemmens ligt aan de rand van de gemeente Anderlecht, langs de kleine ring en omvat vooral volkse buurten die dateren uit de 19de eeuw en die deel uitmaken van Kuregem. De wijk is begrensd door: de kleine ring in het oosten, de gemeentegrens in het noorden, de Ropsy-Chaudronstraat in het westen en de Kliniekstraat in het zuiden.

(*) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.