Kaart Satellite Text

Biestebroek: kandidaten gezocht voor Hangar du Kanaal

 - ©www.hangardukanaal.be

2019.11.08 - In het hart van de oude industriële Biestebroekwijk opent de Hangar du Kanaal zijn deuren voor innovatieve projecten via een oproep tot kandidaatstelling voor een tijdelijk gebruik tot eind december 2020.

Met 4.000 m2 bruikbare oppervlakte biedt de hangar een gedeelde ruimte voor diverse vormen van activiteiten (opslag, kantoren, privéruimte, vergaderzalen, gemeenschappelijke ruimtes ...). Het project ligt aan de Vaartdijk 10 in Anderlecht, in een wijk die in volle ontwikkeling en gemakkelijk toegankelijk is.

Projecten voor de buurt

Uit de kandidaten zal de vzw Biestebroeck (*) projecten selecteren die een productieve activiteit voorstellen, zoals coöperaties, verenigingen, start-ups en ondernemingen.

Om een nieuwe dynamiek te creëren in de omgeving van de hangar zal het accent liggen op initiatieven uit de circulaire, duurzame en sociale economie die ertoe zullen bijdragen dat er meer leven komt in de gedeelde ruimtes en de nabijgelegen openbare ruimte. De activiteiten die de kandidaten voorstellen moeten compatibel blijven met de residentiële functies van de wijk en aansluiten bij het streven om de Biestebroeckwijk te openen naar de buitenwereld.

De inplanting indeze wijk heeft allerlei voordelen:

  • een goede verbinding met de rest van het gewest dankzij de nabijheid van het Zuidstation, de snelweg E19 en de tram- en metrostations Kuregem, Aumale en Sint-Guido. Bovendien onderstreept de vzw dat "het Biestebroek-bekken met zijn overslagcentrum één van de meest centrale toegangspoorten van Brussel via het kanaal" is.
  • inplanting in een wijk in volle ontwikkeling waar diverse projecten voor verschillende soorten activiteiten hun voltooiing naderen (meer info: www.perspective.brussels).
  • de nabijheid van het kanaal met een uitgestrekt zicht op het water, een grote gedeelde openbare ruimte die aansluit op het kanaaldok en kaaien die direct toegankelijk zijn voor de bezoekers.

Ambitie en toekomst van Hangar du Kanaal

De Hangar du Kanaal presenteert zich als de ideale plek "om nieuwe vormen van productieve plaatsen en gedeelde ruimtes te testen voor de duurzame ontwikkeling van een economisch en sociaal ecosysteem dat ten goede komt aan de buurt". Het is gericht aan "iedereen die nieuwe productiewijzen of ondersteunende diensten wil testen, lokale en duurzame activiteiten wil opzetten, verenigingen, start-ups, ondernemers...".

Om ervoor te zorgen dat de geïnvesteerde inspanningen in dit avontuur een vervolg kennen, zal het team van Hangar du Kanaal technische ondersteuning bieden aan alle projectleiders die hun activiteit duurzaam willen verankeren in het Anderlechtse landschap.

Praktische informatie

De vzw Biestebroeck geeft aan dat "de beschikbare ruimtes voor één jaar in de hangar gehuurd kunnen worden voor €20/m2/jaar, inclusief kosten (behalve voor zeer specifieke behoeften)" met een verplichte verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website en contact opnemen met het team van Hangar du Kanaal: www.hangardukanaal.be.

(*) Het project is een initiatief van de vzw Biestebroeck (een groep projectontwikkelaars en eigenaars die aanwezig zijn in de wijk) en krijgt steun van de overheid via instanties als hub.brussels, de gemeente Anderlecht, de Haven van Brussel, de spelers van het Kanaalplan en citydev.brussels.