Kaart Satellite Text

Brussels Gewest selecteert 5 teams voor ontwerp nieuwe artistieke en creatieve pool ‘Manchester’

De huidige situatie van Manchesterstraat 13-15 en 17-19.  - ©sau-msi.brussels (Simon Schmitt - www.globalview.be)

2021.01.29 - De Brusselse Hoofdstedelijke Regering baseerde zich op het analyseverslag van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) – in samenspraak met het GOB Directie Facilities, Urban.brussels en de Brusselse gewestelijke bouwmeester – voor de selectie van 5 teams uit de 30 kandidaten die reageerden op de Europese openbare aanbesteding die in oktober 2020 werd gelanceerdvoor de aanstelling van het multidisciplinaire team dat het project zal ontwerpen dat de gebouwen in de Manchesterstraat 13-15 en 17-19 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek zal vernieuwen en herontwikkelen tot een artistieke en creatieve pool.

In deze gebouwen aan het kanaalkomen voorzieningen voor culturele, artistieke en creatieve producties, evenals aanverwante voorzieningen (kantoren, polyvalente zaal, kunstenaarsresidenties, …). De MSI treedt ook op als gedelegeerd bouwheer en zal de werf opvolgen tot aan de oplevering van het gebouw. Dit project voor een nieuwe pool voor culturele, artistieke en creatieve producties is een van de prioritaire dossiers die worden gefinancierd in het kader van het stadsvernieuwingscontract ‘Heyvaert-Poincaré’ (SVC 5) dat de regering goedkeurde in december 2017.

De volgende 5 multidisciplinaire teams hebben een uitnodiging gekregen om een offerte in te dienen voor deze nieuwe cultuurlocatie:

- T.V. BC architects + CIVIC architects + Architecture Workroom Brussels + Cenergie + BAS + Callebaut architecten + Atelier Arne Deruyter + Abesco

- T.V. Dierendonckblancke architecten + Mamout architectes

- A.M. Monsieur Pascal architectes + Encore Heureux

- A.M. Coton Lelion Nottebaert + Atelier d’architecture Alain Richard

- A.M. OUEST architecture + HBAAT

Het Brussels Gewest en de MSI hopen de winnaar van deze openbare aanbesteding in mei 2021 aan te stellen.

Minister-president Rudi Vervoort stipt aan: “Ik ben heel verheugd over de kwaliteit van de inzendingen. De selectie van de zeer uiteenlopende vijf multidisciplinaire teams vormt een belangrijke stap in het proces van het SVC 5 en is een goed voorteken van de mooie architecturale visies die we kunnen verwachten. Vanaf deze zomer zal het gewest beschikken over een voorontwerp voor deze herontwikkelingssite.”

De directeur van de MSI, Gilles Delforge, onderstreept: “De hoge kwaliteit van de inzendingen bewijst dat de keuze om een pool voor culturele, artistieke en creatieve producties op deze plaats te ontwikkelen veel belangstelling oproept. Dit project kadert perfect in de context van de buurt rond de Manchesterstraat, want dit toekomstige cultuurhuis verrijst naast andere culturele instellingen als Charerloi Danse en Cinemaximiliaan en zal ook kunnen voorzien in lokale werkgelegenheid.” 

De eerste werken starten midden 2023 en de opening van de infrastructuur is gepland in 2025. In totaal wordt er ongeveer 14 miljoen euro geïnvesteerd in dit project voor de renovatie en herontwikkeling van de gebouwen.

De site is eigendom van de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOB Dienst Facilities). De eerste werken en investeringen zijn al uitgevoerd in 2019 om een tijdelijk gebruik van de locatie mogelijk te maken, onder meer door de vzw Recyclart. De Brusselse regering heeft in april 2020 bekendgemaakt dat de vzw op de site kan blijven.