Kaart Satellite Text

City Docks: publieke en private sector slaan handen in elkaar

 - ©Citydev

2015-10-30 – In het kader van een projectoproep heeft citydev.brussels een opdracht toegewezen aan Atenor Group voor een projectontwikkeling van 16.251 m², waarvan 12.471 m² geconventioneerde woningen. Dit project is de tweede fase van het grote City Docks-programma in Anderlecht.

Antwoord op de vraag naar woningen

In de beheersovereenkomst met de gewestregering heeft citydev.brussels zich ertoe verbonden tegen 2019 maar liefst 1.000 woningen op de markt te brengen in het Brussels Gewest. Dat is 33 procent meer dan de productie bij het huidige tempo.

Daarom lanceerde citydev.brussels begin 2015 een projectoproep aan  projectontwikkelaars die een woningproject willen realiseren. Het is de bedoeling dat zij in samenwerking met citydev.brussels geconventioneerde woningen op de markt brengen. De projectontwikkelaar ontwikkelt en financiert het project. Citydev.brussels selecteert de projecten op basis van stedenbouwkundige en architecturale criteria, prijs en timing, en verstrekt de subsidies voor de geconventioneerde woningen.

City Docks, een gemengd, duurzaam wijkproject

De raad van bestuur van citydev.brussels heeft de opdracht toegewezen aan L’Immobilière de la petite île, een dochteronderneming van de Atenor Group. Het gaat om een project van 16.251 m² met 12.471 m² geconventioneerde woningen.

Het project tussen de Ontwikkelingsstraat en de Klein-Eilandstraat bestaat uit 99 geconventioneerde woningen, 19 vrije woningen, zo'n 750 m² handelsruimte en 2.250 m² voor productieactiviteiten. Op de ondergrondse verdieping komen parkeerplaatsen, technische lokalen en kelders.

Dit project, dat zich hoofdzakelijk richt op woongelegenheid, kadert in de tweede fase van het stadscomplex City Docks. Een eerste vergunning werd verleend voor de bouw van een gemengd complex van zo'n 40.000 m² met een rusthuis, serviceflats, een appartementsgebouw en een gebouw met geïntegreerde diensten voor bedrijven.

Strategisch gebied

Het geselecteerde project is uitermate strategisch, want het ligt vlak bij het Biestebroekdok, waar heel wat projecten van het Kanaalplan van de Brusselse regering geconcentreerd zijn. Bovendien ligt het in een Ondernemingsgebied in de Stedelijke Omgeving (OGSO). City Docks is bedoeld als voorbeeldproject voor een mix van functies (economische activiteiten en handelsruimte op de begane grond, woningen op de verdiepingen) en sociale mix (geconventioneerde en vrije woningen). Met de keuze voor het project van Atenor bevestigt citydev.brussels zijn actieve inzet voor de verstedelijking van het kanaalgebied.

‘"Met haar onze projecten City Gate I (Dokter Kubornstraat en Goederenstraat), City Gate II (Tweestationsstraat en Goederenstraat) en nu City Docks, gaat zal ccitydev.brussels.brussels de komende vijf jaar niet minder dan 86.000 m² ontwikkelen. En daar waarschijnlijk komen daar zouden binnenkort nog andere projecten kunnen bij’komen," zegt zei de administrateur-generaal van ccitydev.brussels.brussels.

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verheugde zich over ‘de impuls die d“Deze publiek-private samenwerking gaat niet enkelgeven aan deze strategische zone van het Kanaalplan  en een impuls geven, maar ook het goede voorbeeld geven en zo misschien een dynamiek tot stand brengen voordat dit kan geven voor de ontwikkeling van de OGSO. Daar verheug ik me nu al over,” .’ aldus de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.