Kaart Satellite Text

De bouw van de Suzan Danielbrug begint

 - ©Zooo-Beliris

Beliris, de publieke federaal bouwexpert voor Brussel, start op 2 september met de bouw van de Suzan Danielbrug die de Simon Bolivarlaan zal verbinden met de Havenlaan ter hoogte van de Picardstraat. Deze brug voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers, zal het kanaal Antwerpen-Brussel-Charleroi overspannen over een totale lengte van 90m. Dit bouwwerk vormt de ontbrekende schakel tussen het Noordstation en Tour & Taxis en zal de voorbijgangers een mooi uitzicht bieden op het kanaal en het toekomstige park van de Materialenkaai.

Een nieuw mobiliteitsmiddel

Een brug die volledig gewijd is aan de actieve mobiliteit is een primeur voor Brussel. Openbaar vervoer, voetgangers en fietsers zullen zij aan zij het kanaal oversteken. Er wordt letterlijk en figuurlijk een brug geslagen tussen de wijken en zones in ontwikkeling, en een rechtstreekse toegang gecreëerd tot het toekomstige recreatiepark aan de Materialenkaai dat binnenkort door Beliris wordt aangelegd. De brug wordt gebouwd in samenwerking met Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en de Haven van Brussel.

Een technologisch hoogstandje

De brug bestaat uit een centraal brugdek met een overspanning van 60 m over het kanaal en twee aanbruggen met een overspanning van 30 m over de kaaien. Het brugdek in beton is opgehangen aan twee dunne metalen bogen. De metalen bogen en draagkabels van het centrale brugdek zijn wit geschilderd, terwijl de betonnen bogen van de aanbruggen grijs zijn. Ter voorbereiding van de plaatsing van de brug werd er al een toegangshelling gebouwd tussen de Akenkaai en de Willebroekkaai.

Ruimte voor iedereen

De brug omvat twee verkeerszones: een geasfalteerde rijbaan voor het openbaar vervoer van 7 meter breed en een houten fiets- en voetgangerszone van 6 meter. Het hoogste punt van de brug zal fietsers en wandelaars een mooi uitzicht bieden op het kanaal en het toekomstige park. Voor het comfort van PBM en fietsers werd de hellingsgraad van de brug over de volledige lengte beperkt tot minder dan 4 %. Onder de brug wordt een vrije doorvaarruimte van 7 meter gelaten over de volledige breedte van het kanaal voor de doortocht van aken met containers. Op de Akenkaai is een doorgangshoogte van 4 m voorzien voor de hulpdiensten.

Een natuurlijke verlichting

Talrijke met roosters afgedekte lichtgaten in het wegdek laten natuurlijk daglicht op de kaaien onder de brug vallen. Ledverlichting op de relingen zorgt ‘s nachts voor een functionele verlichting. Een architecturale verlichting ontworpen volgens het Lichtplan van de Stad Brussel zal de bogen, de hangkabels en pijlers onder het wegdek tot hun recht laten komen.

Planning en budget

Op 2 september starten de werken voor de brug, die tegen de lente van 2021 klaar zou zijn. De werken voor de aanleg van het park op de Materialenkaai zullen medio 2020 starten. Deze projecten zijn een indrukwekkend voorbeeld van de stadsontwikkeling in het Brusselse deel van de Kanaalzone. Voor deze werken, die door de bouwteams van Beliris in samenwerking met de ontwerpers van Greisch en met aannemer Jan de Nul - Aelterman zal worden verwezenlijkt, is een budget van 6,75 miljoen euro vrijgemaakt.

Een nieuwe naam: Suzan Daniel

De naam van de brug werd gekozen via een participatief proces. Burgers konden eerst voorstellen indienen en daarna stemmen op een van de vijf namen in de shortlist. De naam van Suzan Daniel werd met overweldigende meerderheid gekozen. Suzan Daniel werd geboren te Brussel in 1918 en werd al snel de leading lady van de Brusselse holebiscene. In 1953 nam ze als jonge vrouw deel aan een conferentie over gendergelijkheid te Amsterdam. Bij haar terugkeer richtte ze de eerste LGTB+beweging in België op. Ze overleed te Ukkel in 2007.