Kaart Satellite Text

De relatie Europa-Brussel in de kijker tijdens ‘Canal Days 2014’

De voorzitter van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie - ©ADT-ATO/Reporters

2014-04-29 – De relatie tussen Brussel en Europa stond in het centrum van de debatten tijdens de openingsochtend van het Colloquium ‘Canal Days 2014 - Stedelijke gebieden in verandering te Brussel en in Europa’, georganiseerd op 29 en 30 april door het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ATO), waaraan 550 mensen deelnamen.

De voorzitter van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie ging dieper in op enkele baanbrekende realisaties in het Kanaalgebied en de centrale wijken van Brussel en plaatste die in de context van het Europese beleid. Hij onderstreepte het belang van stadsvernieuwingsprojecten voor de Europese Unie en stelde dat het Comité van de Regio’s pleit voor een echt Europees stedenbeleid. Voor hem mag dit beleid zich niet beperken tot de acties die worden gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), maar moet er sprake zijn van een geïntegreerde benadering. Een goede interactie tussen steden op Europees niveau is een must. Verder vindt de voorzitter dat de toekenningscriteria van de Europese Structuurfondsen niet beperkt mogen worden tot het bruto binnenlands product (bbp), want dat is nadelig voor steden zoals Brussel.

Tijdens de Canal Days zullen sprekers vanuit verschillende achtergronden twee dagen lang een licht werpen op de vele mutaties (in maatschappij, economie, milieu, cultuur, vastgoed…) en projecten die momenteel plaatsvinden in het Kanaalgebied, evenals de troeven van deze strategische ruggengraat voor de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Specialisten uit onze buurlanden brengen hun verhaal over vergelijkbare voorbeelden in een aantal grote Europese steden.

Er zijn ook een originele tentoonstelling en terreinbezoeken langs het kanaal gepland, die een blik bieden op woningen, collectieve voorzieningen, herbestemming van bijzondere industriële gebouwen, economische dynamieken, passiefgebouwen, stads- en havenindustrie, investeringen met steun van het EFRO, sociale en culturele innovaties.