Kaart Satellite Text

De terreinen aan de Haven van Brussel

De Haven van Brussel heeft namelijk een systeem ingevoerd met concessies - ©EAS - ADT

2011-06-01 - De Haven van Brussel biedt heel wat onthaalmogelijkheden voor de ondernemingen die zich graag zouden vestigen in de nabijheid van het Kanaal.

De Haven van Brussel heeft namelijk een systeem ingevoerd met concessies waarvan de duur afhangt van de investeringen die de onderneming voor die locatie heeft toegestaan. Twee criteria zijn echter belangrijk voor de toewijzing van een grondconcessie aan de kade:

                - gebruik maken van het vervoer te water door de onderneming;

                - het aantal geschepte arbeidsplaatsen.

Naast de terreinen zelf beschikt de Haven van Brussel eveneens over opslagplaatsen en kantoren.

Voor meer inlichtingen, surf naar de website van de Haven van Brussel