Kaart Satellite Text

De voetgangersverbinding tussen het Zuidstation en de Grote Markt is op komst

 - ©Stad Brussel

2012-01-24 - De Stad Brussel en Beliris(*) leggen een voetgangersroute aan tussen het Zuidstation en de Grote Markt, dankzij de ontwikkeling van een toegang tot het historisch centrum vanuit dit station en van een toeristische verbinding naar de Vijfhoek, in het kader van het Wijkcontract “Rouppe”.

Vandaagwerden de details gepresenteerd van de nieuwe inrichting van de openbare ruimte tussen de Zuidlaan en de Beurs, langs de as Stalingradlaan-Rouppeplaats-Zuidstraat en de aanpalende straten.

Het is de bedoeling om deze toegang tot de stad op te waarderen door voorrang te verlenen aan de zachte weggebruiker (voetgangers en fietsers). Het projectbestaat erin om aan het begin van de Stalingradlaan een voetgangersplein aan te leggen en een duidelijk signaal te geven dat deze weg niet langer wordt gebruikt als autoweg die toegang verleent tot de Vijfhoek en om de wijk aangenamer te maken. Het doel is ook de aanpalende straten te renoveren zodat ze aangenamer worden en de voetgangers opnieuw zin hebben om deze straten te gebruiken op weg naar de Marollen en de bovenstad.

Het project omvat onderandere de afschaffing van toegangswegen voor auto's, de uitbreiding van voetpaden, het planten van bomen, wegmarkering voor fietsen, de verbetering van de verlichting, de vernieuwing van bruggen, enz.

De werken zullen 2,36 miljoen euro kosten en zouden tegen 2014 voltooidworden.

Meer info: www.brussel.be.

(*) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.