Kaart Satellite Text

De werken voor Just Under The Sky zijn gestart

 - ©Equilis

2013-08-05 – Het project voor de bouw van het nieuwe handels- en vrijetijdscomplex Just Under The Sky, dat wordt ontwikkeld door Equilis, is vandaag een volgende concrete realisatiefase ingegaan in de omgeving van de Van Praetbrug, op de rechteroever van het kanaal, tegenover het Koninklijke Park.  

Nu alle officiële toelatingen (milieuvergunning, stedenbouwkundige en socio-economische vergunningen…) bij de bevoegde autoriteiten werden verkregen, heeft inderdaad Equilis aangekondigd dat de bouwwerken voor Just Under The Sky zijn gestart met de sanering van de site.

Het einde van de werken is voorzien voor december 2015.