Kaart Satellite Text

Driedaagse verkenning van Zenne en Zennekanaal

 - ©ADT-ATO/Reporters

2015-07-23 - Ter gelegenheid van haar tiende verjaardagorganiseert de vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne samen met haar partners een driedaagse verkenning van de Zenne en het Zennekanaal van bron tot monding.

Wat? Op donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus gaan we met de boot, de bus, de fiets of te voet de waterlopen van het Zennebekken verkennen om ze beter te begrijpen.

Waarom? Om de Zenne, het kanaal en hun zijrivieren beter te begrijpen. Om de informatie-uitwisseling tussen verenigingen, burgers, politici en administraties uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië aan te moedigen. Kortom, voor een integrale en interregionale aanpak in het Zennebekken.

Hoe? Tegen het decor van de natuur, het erfgoed, het water in de stad, kunstwerken en het leven op en in het water krijgt u de realisaties, projecten, plannen en ideeën gepresenteerd. Regionale en lokale instanties en betrokken organisaties zullen aanwezig zijn op het terrein en regelmatig het woord nemen. Tijdens de drie dagen komen verschillende interregionale waterthema’s aan bod, zoals waterkwaliteit en -kwantiteit, waterzuivering, biodiversiteit, scheepvaart, mobiliteit, recreatie en toerisme, waterbevoorrading, overstromingen en de verbindingen tussen de Zenne en het Zennekanaal. Maar ook meer lokale onderwerpen, zoals de stadsvernieuwing langs de Zenne en het kanaal en de integratie van de waterlopen in de stad.

PROGRAMMA

  • Donderdag 20 augustus: Bovenloop en brongebied - Zenne en Zennekanaal - combinatie boot, bus en fiets (facultatief) tussen Halle en Seneffe.
  • Vrijdag 21 augustus:Het verstedelijkt gebied van het Zennekanaal - combinatie boot en fiets (facultatief) tussen Halle, Brussel en Vilvoorde.
  • Zaterdag 22 augustus:Benedenloop en monding - Zenne en Zennekanaal - combinatie boot en fiets (facultatief) tussen Brussel, Mechelen en Willebroek.
  • Voor details, klik hier.

Alle uitleg wordt zowel in het Nederlands als het Frans gegeven. Vertalingen zijn voorzien. Het schip met een tijdelijke tentoonstelling is het basisvervoermiddel en de plaats voor contacten, presentaties en maaltijden.

DEELNAMEPRIJS

  • € 40 per dag per persoon.
  • 25% korting voor leden van milieuverenigingen en studenten.
  • In de prijs zijn begrepen: boot, bus, bezoeken, fietstransport, lunch en twee drankjes.

 

INSCHRIJVEN

Uiterlijk 10 augustus met het inschrijvingsformulier.