Kaart Satellite Text

Een driedelige werf

 - ©A2M

2013-02-07 - Woningen, school en kinderopvang: het startschot voor de driedelige werf Simons-Antwerpen werd gegeven door de Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en het Jonge Kind en de Schepen van Huisvesting, Gelijke Kansen en Informatica van de Stad Brussel.

De woonblok gelegen tussen de Nicolaystraat, de Frontispiesstraat, de Simonsstraat en de Antwerpsesteenweg in de Noordwijk, bereidt zich voor op de komst van 51 nieuwe middenklassewoningen, 51 autostaanplaatsen en een consultatieruimte voor zuigelingen (ONE + Kind & Gezin). De woningen hebben een grote diversiteit teneinde te kunnen voorzien in de behoeften van een zo groot mogelijk aantal huishoudens. Ze zijn allen uitgerust met een buitenruimte in de vorm van een tuin, een terras of een balkon.

Tegelijkertijd ondergaat de basisschool Helihaven een grondige renovatiebeurt en een uitbreiding met inachtneming van open ruimtes in het stedelijke landschap: 110 supplementaire plaatsen voor een totaal van 456 beschikbare plaatsen, een gymnasium met vestiaire, een zaal voor psychomotoriek, een bibliotheek, een multimediazaal, enz. Buiten dit zullen deze nieuwe lokalen de cohesie in de wijk versterken, daar de sportzaal, de twee eetzalen en de speelplaats ook buiten de schooluren gebruikt worden.

Met respect voor het leefmilieu, heeft de Stad Brussel van dit project een voorbeeld willen maken op vlak van ecologie en blijvende constructies. Het werd ook door Leefmilieu Brussel (BIM) gekozen als voorbeeldgebouw in een door haar georganiseerde projectoproep.

De globale kostprijs van de werken bedraagt 16.169.288 euro en het project zou opgeleverd moeten worden tegen einde juli 2014.