Kaart Satellite Text

Een nieuwe brug op het kanaal

Schets van de toekomstelige Picardnbrug - ©Greisch Beliris

2012-02-14 - De Brussels minister van Openbare Werken heeft vandaag samen met haar administratie Mobiel Brussel het “Investeringsplan Openbare Werken 2012” voorgesteld. In totaal investeert het Gewest dit jaar voor liefst 275  miljoen euro in de openbare ruimte, fietsinfrastructuur, infrastructuur voor het openbaar vervoer, tunnels en gewestwegen.

Vier van deze initiatieven hebben een echtebetrokkenheid met met de centrale wijken van het Gewest.

- Picardbrug in Sint-Jans-Molenbeek
Dit jaar nog zal de stedenbouwkundige vergunning worden ingediend voor de aanleg van de Picardbrug, een project dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoert in samenwerking met Beliris(*). Dankzij de moderne Picardbrug zullen in eerste instantie de bussen en natuurlijk ook de voetgangers en fietsers vanaf de Picardstraat in Sint-Jans-Molenbeek het kanaal kunnen oversteken in de richting van het Noordstation. Op termijn kan de brug ook gebruikt worden door de nieuwe tramlijn richting Thurn & Taxis, waarvoor de studie momenteel lopende is.”

- Rogierplein in Sint-Joost-ten-Node
Het Rogierplein zal uitgroeien tot een echte stadsbaken voor Brussel. Vorig jaar is er volop gewerkt in de minder zichtbare, ondergrondse ruimten, zoals het metro- en premetrostation en de nieuwe toegang hiertoe. Dit jaar starten de werken aan het Rogierplein zelf en aan de Kleine Ring. Debedoeling is om van het Rogierplein een aangename ontmoetingsplaats te maken voor de Brusselaars. De «bekroning» van het plein wordt de spectaculaire luifel. Op de Kleine Ring zullen we de verkeerssituatie verbeteren door de rijvakken te herschikken, en door bomen te planten om de voetgangerszone aangenamer te maken.  

- Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node

De Leuvensesteenweg wordt heraanlegd vanaf Madou tot het Sint-Joostplein. De bedoeling is om dit stuk van de steenweg in te richten tot een voetgangerszone, die deels gebruikt wordt door de bussen van de MIVB. Normaal gezien zullen deze werken eind 2012 aanvatten.

- Havenlaan in Brussel-Stad en Sint-Jans-Molenbeek

In overleg met de wijkcomités en de verenigingen wil de Brussels minister van Openbare Werken een nieuw globaal heraanlegproject uitwerken. Aldus Minister Brigitte Grouwels: "Dit jaar wil ik nog de procedure voor  een nieuwe studieopdracht opstarten voor de globale heraanleg van de Havenlaan. De uitvoering van deze werkzaamheden, is echter niet voor onmiddellijk. Maar de omstandigheden voor voetgangers en fietsers zijn dusdanig oncomfortabel en onveilig, dat ik op korte termijn toch tijdelijke voet- en fietspaden wil (her)aanleggen. Ik maak hiervoor dit jaar 1 miljoen euro vrij. Het is mijn bedoeling dat deze werkzaamheden zo snel mogelijk kunnen opstarten.”

(*) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.