Kaart Satellite Text

Efficiëntere bevoorrading van het Gewest

 - ©ADT-ATO/Reporters

2014-05-23 – Brussel Mobiliteit en de Haven van Brussel slaan de handen in elkaar om de stadsbevoorrading in Brussel efficiënter te organiseren. In het kader van het Europese LaMiLo-project (Last Mile Logistics) komt er in september 2014 een proefproject voor een stedelijk distributiecentrum in het TIR-centrum, eigendom van de Haven.

Een stedelijk distributiecentrum iseen plaats waar vrachtwagens hun goederen kunnen lossen zonder dat ze het stadscentrum moeten binnenrijden. De verschillende bestellingen worden gegroepeerd volgens hun bestemming en overgeladen op milieuvriendelijke voertuigen. Het traject van de busjes wordt uitgestippeld met het oog op een zo kort mogelijke afstand.Het consortium City Depot/TRI-VIZOR werd gekozen om het stedelijk distributiecentrum te realiseren, op basis van zijn ervaring in onder meer Hasselt. In de praktijk zal vanaf september 2014 een alternatieve oplossing voorgesteld worden aan vrachtwagens uit heel Europa, dankzij de samenwerking tussen de Brusselse instellingen en de privésector. Verschillende transporteurs hebben zich al bereid verklaard om samen te werken met CityDepot in het TIR-centrum. Ook de handelaars zullen baat hebben bij dit stedelijke distributiecentrum dat dankzij de talrijke aanvullende diensten veel meer doet dan gewoon gegroepeerd leveren.