Kaart Satellite Text

Gemeente Vorst stelt DIVERCITY voor

DIVERCITY: een nieuwe openbare ruimte en nieuwe voorzieningen voor laag-Vorst - ©Gemeente Vorst

2012-02-27 - Na twee jaar van "planfase", gaat het Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug een belangrijke concretiseringsfase in. De gemeente Vorst heeft zopas een uitgestrekt terrein van meer dan 6000 m² aangekocht dat gelegen is langs de Luttrebruglaan. Dit terrein werd bestempeld als voornaamste grondreserve voor de vestiging van nuttige voorzieningen voor de wijk. Dit momenteel braakliggende terrein is een restruimte die gevormd wordt door de kruising van twee spoorweglijnen die erboven uitspringen. De inzet van het wijkcontract bestaat erin van deze site de nieuwe burgerpool van de wijk te maken, uit te stijgen boven zijn industrieel verleden en de site te ontsluiten door er een geheel aan voorzieningen van collectief belang onder te brengen.

Het project DIVERCITY heeft de ambitie om van deze ruimte een plaats van discussie, gemengdheid en ontmoeting te maken door de vestiging van diverse functies : een uitgestrekte openbare ruimte, uitgerust met speelpleinen; een pedagogisch restaurant; een kinderdagverblijf met minstens 36 plaatsen; een dagcentrum voor bejaarden; een lokaal van het Jeugdhuis en de verlichting van de Luttrebrug.

Het project van de tijdelijke vereniging van twee stedenbouwkundige en

architectuurkantoren (Vers + de bien-être en M.S.A.) werd door de Gemeente geselecteerd na afloop van een procedure begeleid door de Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De architecturale kwaliteit van het project vormde het voornaamste criterium voor de keuze van de projectontwerper.

Voor de voorstelling van DIVERCITY, dat de dynamiek en het dagelijks leven in laag-Vorst aanzienlijk zal veranderen, vestigt de animatiemodule bluub zich van 25 februari tot 4 maart 2012 op de Britse Tweedelegerlaan, om de participatie op gang te brengen en om de inwoners in te lichten.

Op zaterdag 25 februari, van 13 tot 17u, werd er een openingsevenement georganiseerd rond de bluub (kennismaking met het project, ontmoeting met de architecten, bezoek aan de vestigingssite van het project…).

Van maandag 27 februari tot vrijdag 2 maart, van 16 tot 18u, onthaalt bluub klein en groot met een film die speciaal voor de gelegenheid gemaakt werd met de inwoners van de wijk alsook een kleine bibliotheek en ludotheek rond het thema architectuur en stedenbouw.

Op zondag 4 maart, van 15u tot 18u, worden de inwoners uitgenodigd op een grote participatievergadering met de architecten die belast zijn met het project en met het team van het wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug. De bluub zal tevens beschikbaar zijn tijdens de weekend van 3 en 4 maart, van 13 tot 17u.

Meer info: Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug, Communicatiecel, 02/348.17.12.