Kaart Satellite Text

Gewest en privé samenwerken aan de re-urbanisatie van de Ninhoofse Poort

 - ©ADT

2012-04-24 -   De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en BESIX RED, die beiden eigenaar zijn van grote gronden aan de Ninhoofse Poort, zullen een gezamenlijk richtschema uitwerken om hun respectievelijke projecten in overleg te ontwikkelen. Hiertoe zullen de twee partners een overeenkomst inzake ruimtelijke ordening uitwerken, wat een primeur is voor het Brussels Gewest!

Rekening houdend met het strategisch belang van de zone, hebben de partijen beslist om een verregaande samenwerking uit te werken en een richtschema op te stellen om op die manier de sociale gemengdheid binnen de zone te favoriseren en voor zowel de openbare als private eigenaar een beter coherentie te waarborgen op architecturaal en stedenbouwkundig vlak.

De projecten zullen zich hoofdzakelijk toewijden aan de huisvesting en een voorbeeldfunctie

vervullen op het vlak van de duurzame ontwikkeling, de milieuprestatie en de sociale gemengdheid. Op de site zullen voorzieningen van collectief belang (een crèche, een school en een culturele voorziening) worden gecreëerd.

De uitwerking van het richtschema zal gepaard gaan met een nauwgezet participatief proces.