Kaart Satellite Text

Gewest geeft MSI opdracht voor ontwikkeling van toekomstig nautisch centrum in Brussel

 - ©sau-msi.brussels (Multiple architecture & urbanism)

2019.05.15 - Op voorstel van de minister-president heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begin mei ingestemd met het voorkeursscenario voor de ontwikkeling van een nieuw nautisch centrum rond het gebouw van de Brussels Royal Yacht Club (BRYC) op het terrein van de Koninklijke Schenking en de Haven van Brussel voor de Van Praetbrug.

“Het doel van dit ambitieuze, veelledige project is de herinrichting van de huidige site voor de pleziervaart en het clubhuis van de BRYC en van het overhangende stuk tussen het kanaal en de Van Praetlaan, zodat hier plaats komt voor een aangename publieke ruimte, een park, voorzieningen voor water- en havenactiviteiten, sportieve voorzieningen en ruimte voor productieactiviteiten. We willen hier een nieuwe locatie creëren die echt emblematisch is voor Brussel, door de geografische ligging en door de unieke kenmerken binnen het havengebied van Brussel”, onderstreept de minister-president.

De gewestregering heeft de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) vanuit haar rol van gebiedsontwikkelaar de opdracht gegeven om na te gaan welke middelen nodig zijn om deze visie uit te voeren binnen het Kanaalplan. Deze visie vloeit voort uit de conclusies van een studie geleid door de MSI, in samenspraak met alle betrokken partners(1). De MSI en de Haven presenteerden de studie voor de eerste keer tijdens een avond voor leden van de BRYC op 15 mei. Uit de studie kwam als definitief scenario dit ‘nieuwe Brusselse nautisch centrum met overhangend park’, dat is bekrachtigd door de gewestregering.

Een project van meerdere publieke en private partners

De MSI initieerde de studie in 2017, in samenwerking met perspective.brussels en het Team Bouwmeester, in kader van het Kanaalplan, onder de noemer ‘Studie naar de stedenbouwkundige definitie en operationalisering van de sites van de Koninklijke Schenking en de Haven van Brussel stroomafwaarts van de Van Praetbrug in Brussel’ (gerealiseerd door Multiple architecture & urbanism). Het is een emblematische locatie, door de geografische ligging en door de aanwezigheid van de plezierhaven en het clubhuis van de BRYC. Daarnaast is hier de mogelijkheid om een programma te ontwikkelen dat aansluit op de ambities van het Kanaalplan, zoals het behoud en de stedelijke integratie van de economische activiteiten, het creëren van aangename en verbindende openbare ruimtes en de bevordering van een diversiteit van functies.

Gilles Delforge, de directeur van de MSI, licht toe: “Deze studie en de coördinatie van de publieke en private spelers door de MSI hebben ervoor gezorgd dat de behoeften van de verschillende spelers duidelijk werden, dat er een consensus tussen hen ontstond over een ontwikkelingsscenario dat aansluit op de ambities van het gewest, dat de haalbaarheid van het project werd aangetoond en dat de operationele voorwaarden vervuld werden voor de uitvoering. Dat betekent onder meer: de hervestiging van de activiteiten van Net Brussel die nu plaatsvinden op deze locatie (en waarvoor de MSI en perspective.brussels de mogelijkheden onderzoeken); de heraanleg van de Van Praetlaan, de Vuurkruisenlaan en de Vilvoordelaan door Brussel Mobiliteit en de MIVB; publieke middelen voor de realisatie van diverse facetten van het project. Ik ben erg verheugd over de uitstekende samenwerking tot nu toe tussen alle partijen, zoals de BRYC en de Koninklijke Schenking, en de consensus over dit ambitieuze scenario.”

De MSI moet de budgettaire blauwdruk van het gekozen scenario nu verder uitwerken. De kosten worden momenteel geschat op 16 miljoen euro (zonder de heraanleg van de wegen en de verhuizing van Net Brussel) over een periode van 10 jaar. Dit gebeurt in samenwerking met de Haven van Brussel en in overleg met alle andere partijen. De MSI zal een operationele nota voorleggen aan de volgende regering, die op deze basis de nodige, vooral budgettaire beslissingen zal nemen om over te gaan naar de fase van de concretisering. 

Sleutelelement in de diversificatie van het gebruik van het water

Philippe Matthis, adjunct-directeur-generaal van de Haven van Brussel stelt: “De Haven van Brussel is bijzonder trots op het plan voor de herontwikkeling van het nautisch centrum en het werk dat is verricht door alle partners, waardoor dit magnifieke resultaat bereikt kon worden. Deze gezamenlijke aanpak moet worden voortgezet en de Haven van Brussel hoopt een drijvende kracht te blijven bij de uitvoering van dit plan. De watersport in het algemeen en de BRYC in het bijzonder vormen een sleutelelement in de diversificatie van het gebruik van het water, dat de Haven van Brussel sinds vele jaren nauw aan het hart ligt. Dankzij dit plan zal de watersport nog meer dan vandaag in perfecte en nauwe harmonie kunnen bestaan met de economische activiteiten van de haven, die van groot belang zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(1) Gewestregering, sau-msi.brussels, perspective.brussels, urban.brussels, bma.brussels, port.brussels, BRYC, Koninklijke Schenking, Brussel Mobiliteit, Agentschap Net Brussel, Brussel-Stad.