Kaart Satellite Text

Haven lanceert twee projecten voor toekomstige ontwikkeling

 - ©Haven van Brussel

2015-06-26 – Deze vrijdag heeft de raad van bestuur van de Haven van Brussel twee belangrijke beslissingen genomen.

Het eerste besluit betreft de publicatie van een oproep tot kandidaatstelling voor de bouw en exploitatie van een roll-on-roll-offterminal in de voorhaven. De geselecteerde dienstverlener zal worden belast met de bouw en de exploitatie van een infrastructuur voor de handel in tweedehands auto's, die nu grotendeels is gevestigd in de Heyvaertwijk. Het project is ook bedoeld om een veel intensiever gebruik van het kanaal mogelijk te maken. Daartoe zal de Haven van Brussel dit jaar een terrein aankopen. Volgens de principes van het Kanaalplan moet dit project streven naar een hoge architecturale kwaliteit en zo veel als mogelijk de principes van verdichting, diversiteit en stedelijke integratie naleven. De exploitatie van de terminal zou rond 2017 kunnen starten.

Eveneens heeft de raad van  bestuur van de Haven van Brussel besloten om een ​​oproep tot kandidaatstelling te publicerenvoor de exploitatie van een stedelijk overslagcentrum (overslagplatform palletten) op de proefsite Biestebroeck in Anderlecht. Meer dan ooit moeten er duurzame en stedelijke oplossingen gevonden worden voor de logistieke vraagstukken. Dat is dan ook het doel van dit project, dat wordt ontwikkeld in een stedelijke context die sterk moet verdichten. Er zal veel creativiteit nodig zijn om de residentiële en economische functies met elkaar te verzoenen.

Meer info: www.havenvanbrussel.be