Kaart Satellite Text

Haven van Brussel: groei bij de containertrafieken

 - ©Haven van Brussel - Marcel Vanhulst

2013-01-25 – De containerterminal sluit voor het jaar 2012 opnieuw aan bij de groei van de te Brussel opgeslagen containers: in de terminal van de voorhaven werd er zowat 16.003 TEU opgeteld, tegen 14.053 TEU in 2011. Het is een groei van 14%. Terwijl hij in 2011 nog een achteruitgang van 22 % liet noteren ten opzichte van het tot op heden absolute record van 2010 (17.979 TEU).

Globaal gezien, het is voornamelijk door de huidige zwakke economische conjunctuur dat de goederenstromen over de waterweg te Brussel gedurende het jaar 2012 teruggevallen zijn: in lichte mate voor wat er in Brussel opgeslagen werd, in meer uitgesproken mate voor de doorvarende trafieken. De eigen trafieken (goederen die te Brussel geladen of gelost worden) zijn met zowat 3 % gedaald en komen op 4,7 miljoen ton te liggen. De transito trafieken daarentegen, goederen die dus enkel via de Brusselse waterweg passeren, vertonen een grotere terugval met een daling van 22 %. De globale trafieken, dat zijn de eigen en de doorvarende samen, ondervinden een inkrimping met 9,2 % en tekenen 6,5 miljoen ton aan.

De Haven van Brussel vertoont dezelfde trend die vastgesteld wordt bij verslappingin de gehele Europese havensector.

Toch heeft in de loop van het jaar 2012 het volume van over de waterweg vervoerde goederen - de meest milieuvriendelijke transportmodus - er voor gezorgd dat er in en rond Brussel 610.000 vrachtwagens minder reden.

Aldus Benoit Hellings, voorzitter van de Haven van Brussel, "de Brusselse haventrafieken volgen de Europese trend maar wij zijn gerustgesteld door de goede prestaties van de activiteiten van de containerterminal van de Brusselse haven. Deze mooie prestatie en ons niet aflatend streven naar nieuwe trafieken laat ons toe de toekomst in alle sereniteit tegemoet te zien".

Meer info: www.havenvanbrussel.be