Kaart Satellite Text

Heraanleg Leuvensesteenweg: voorstelling van de plannen aan de wijk

 - ©ADT-ATO (P.Sa.)

2012-12-14 -   Gezien de nieuwe politieke koers van het College van Sint-Joost-ten-Node, en na overleg tussen de Gemeente en het Gewest, werd er besloten dat de bevolking en alle betrokkenen geraadpleegd zullen worden vooraleer de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe aanleg van de Leuvensesteenweg wordt neergelegd.

In dit kader organiseren de Burgemeester van Sint-Joost-ten-Node en de Minister belast met Mobiliteit, op 16 januari 2013, een eerste overlegvergadering met de bevolking, de handelaars en de economische, culturele en sociale actoren. Tijdens deze vergadering zal de Minister het project voorstellen.

Die avond zullen de nodige werkzaamheden in deze wijk besproken, uitgelegd, beoordeeld en geëvalueerd worden, zodat ze beantwoorden aan de verzuchtingen van eenieder.