Kaart Satellite Text

Insecten eten met de BSE Academy

 - ©BSE Academy

2013-06-13 - Duurzaam bouwen, hernieuwbare energiebronnen, groene chemie, groene en witte biotechnologie, afval- en waterbeheer en zelfs duurzame voeding, dat zijn de terreinen die de Brussels Sustainable Economy (BSE) Academy of de academie voor duurzame ontwikkelingte Brussel verkent.

In oktober 2012 schreven 90 kandidaten zich in, waarvan 25 ondernemers geselecteerd werden om deel te nemen aan het academiejaar 2013.

Gisteren woensdag vond de afsluitingsavond van de tweede editie van de BSE Academy plaats. De 8 start-ups stelden hun projecten voor aan een panel van investeerders en een jury die de BSE-prijs en de Triodos Sustainable Impact Award mocht overhandigen.

  • De “BSE-prijs” werd toegekend aan de projecten Bugs’Food (gebruik van insecten in voedingsproducten) enBamboo Compounds (gebruik van vooraf geïmpregneerde bamboevezelsals verstevigend composietmateriaal)omwille van hun innoverend en industrieel karakter en het hoge tewerkstellingpotentieel. Bug’sFood zal zo drie maanden gratis gehuisvest worden in het bedrijvencentrum Village Partenaire en kan beroep doen op 5 uur begeleiding inzake marketing door Into The Minds. Beide start-ups krijgen  1 jaar begeleiding door het BAO.
  • Het project Tale Me(kledij voor kinderen) heeft de “Triodos Sustainable Impact Award-prijs” ter waarde van 2 500 euro weggekaapt. Deze prijs wordt geschonken door Triodos Bank.
  • En ten slotte sleepte het project Tale Me de Publieksprijs.

In 2008, werd het projectBrussels Sustainable Economy (BSE) in het leven geroepen onder impuls van de Minister van Leefmilieu, Energieen Stadsvernieuwing en de Minister van Economie en Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit project wordt gefinancierd door het Gewest en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is gericht op het creëren van economische activiteiten en werkgelegenheid in de milieusectoren in de Prioritaire Interventiezone (PIZ) van Brussel langs de oostelijke en westelijke oevers van het kanaal.

Voorstellingsvideo over de BSE Academy: http://www.youtube.com/watch?v=0xHRGJuzxAE