Kaart Satellite Text

Molenbeek, Culturele Hoofdstad 2014: vraag het programma!

Molenbeek, Culturele Hoofdstad 2014: vraag het programma!

2013-10-23 – Fuchsiaspots verlichten de nog sombere, want nog niet afgewerkte ruimte van de toekomstige Hotelschool Belle-Vue, waaraan nog volop gewerkt wordt. In alle hoeken staan bosjes fuchsia windmolentjes, in een verwijzing naar de naam van de gemeente. Hostessen en stewards in witte sweatshirts met hetzelfde symbool. Je vindt zelfs een fuchsia windmolentje in het haar van de woordvoerder van de gemeente. De veeltalige rapsong Molen’Capitale wordt in avant-première gezongen door een groep die dit kleurrijke, gevleugelde logo met trots draagt. De eerste vertoning van een pakkende videoclip waarin een fuchsia windmolen/toorts door heel Molenbeek wordt gedragen, door jong en oud, door mensen van alle rangen en standen, via verrassende plekken in de gemeente en met enkele bekende dragers in soms grappige situaties (bekijk de video).

In die sfeervolle en symbolische mengeling van genres, met de nodige professionaliteit én gemoedelijkheid, werd het gedetailleerde programma van het eerste semester van ‘Molenbeek, Culturele Hoofdstad 2014’ voorgesteld aan de pers. Het was een zeer geslaagd schot voor de boeg van een veelbelovend jaar, in aanwezigheid van twee ministers en een hele rits lokale en regionale politici van beide gemeenschappen – onder wie de burgemeester, die een zwart met… fuchsia topje droeg onder haar zwart leren vest – evenals tientallen vertegenwoordigers van de overheid, de culturele sector, de verenigingen… In totaal ruim honderd mensen woonden de persconferentie bij.

Ontmoeting als centraal thema

Na Luik in 2010 en La Louvière in 2012 is Molenbeek de eerste Brusselse gemeente die de titel van ‘Culturele Hoofdstad’ mag dragen. Met dit initiatief wil de Federatie Wallonië-Brussel elke twee jaar de culturele dynamiek van een gemeente in Wallonië en Brussel in de schijnwerpers zetten.

Molenbeek, gemeente aan het kanaal, wil in 2014 ‘niet alleen een groot project concretiseren, maar ook en vooral een verrijkende menselijke ervaring delen en ervaren’. De gemeente legt resoluut het accent op het aspect van de ontmoeting: ‘Bruggen bouwen, banden smeden, nieuwe ambities opwekken, via bestaande initiatieven of nieuwe projecten die vereeuwigd moeten worden… Deze Culturele Hoofdstad wil overeenkomsten zoeken, mensen verenigen, ontmoetingen stimuleren. Tussen inwoners, wijken, ondernemingen en verenigingen, rond het kanaal en andere ongebruikelijke plaatsen die het ontdekken waard zijn… Ontmoeting, dat zal de brandstof van deze Culturele Hoofdstad 2014 zijn!’

Zoals de coördinator van de campagne Pierre-André Itin, de burgemeester en de ministers van Cultuur van de Federatie Wallonië-Brussel en van de Franse gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest benadrukten: de belangrijkste kenmerken van dit project, de troeven die hebben geleid tot de selectie, dat is precies de sterke wil om de bewoners te betrekken, de wens om ontmoetingen te creëren, het streven om de toegang tot cultuur te bevorderen, de aandacht voor het belichten van de talenten, de plaatsen en de inzet van de gemeente.

Programma

De betrokkenheid van de bevolking zal zeer duidelijk zijn in een groot deel van het culturele programma dat zich uitstrekt over heel 2014 en dat bijna helemaal gratis zal zijn, met uitzondering van enkele voorstellingen. We noemen alvast enkele projecten zoals Rap (een opvoering van de jongeren van de gemeente), Photomaton (portrettengalerij tijdens het hele jaar), Reporters en herbe en Un quatuor dans ma classe (projecten met scholen), MolenNews (wedstrijd van videoreportages) en 1080 West Side Story 2 (volksopera door amateurspelers).

Maar ‘Molenbeek, Culturele Hoofdstad 2014’ heeft uiteraard ook grote evenementen die er uitspringen, zoals de plechtige opening MolenStart op 25 januari 2014; het festival MolenDance van 5 tot 26 april 2014 met medewerking van bekende choreografen uit de gemeente; de aandacht voor het Molenbeekse gedeelte van het Kanaalgebied met MolenCanal op 26 april 2014; en het weekend in het teken van muziek MolenZik van 20 tot 22 juni 2014.

Gedetailleerd programma: www.molenbeek2014.be