Kaart Satellite Text

Molenbeek: Duurzaam Wijkcontract 2012-2016 «Rond Leopold II»

Leopold II-laan - ©Gemeente Molenbeek

2012-02-02 - De Gemeente Sint-Jans-Molenbeek is sinds 1992 zeer actief bezig met de revitalisatie van de verschillende wijken. Het beeld van deze wijken is veranderd met de hulp van de omvangrijke publieke programma’s in het kader van de Wijkcontracten, het Grootstedenbeleid en de Europese EFRO-programmering. Gezien de reeds verwezenlijkte en geslaagde projecten, gaat de gemeente door op dit élan. Daarom is de Burgemeester zeer tevreden dat de kandidaatstelling «Rond Leopold II» werd goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als «Duurzaam Wijkcontract 2012».
Het studiegebied van dit nieuw wijkcontract bevindt zich rond de Leopold II-laan. Deze belangrijke verbindingsas is niet alleen de ruggengraat van een wijk maar is ook een breuklijn dat het gebied in twee zones splitst, nl. De Maritiemwijk en historisch Molenbeek. De perimeter wordt begrensd door de grens met Koekelberg in het westen, door het kanaal als structurerend element in het oosten, door het Sint-Johannes-de Dopervoorplein in het zuiden en door de Picardstraat in het noorden. De gemeente heeft de ambitie om de Leopold II-laan te herstellen als een belangrijke verbindingsas die de continuïteit met historisch Molenbeek versterkt met als belangrijkste ankerpunten de Ribaucourtstraat, de Picardstraat en de Saincteletteplaats.
Er werd reeds een lijst gemaakt met de meest strategische plaatsen in de wijk die in aanmerking komen als interventieplaats voor nieuwe woningen en infrastructuurwerken. Dit nieuw wijkcontract stelt de Gemeente eveneens in staat om zijn politiek voor te zetten met betrekking tot het heraanleggen, het verfraaien en het leefbaar maken van de publieke ruimte. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan het bevorderen van de continuïteit over de gemeentegrenzen heen door bijvoorbeeld de verschillen in de aanleg van wegen, die over het grondgebied van meerdere gemeenten lopen, te verkleinen. Er zal bovendien gestreefd worden naar complementariteit met de Duurzame Wijkcontracten «Historisch Koekelberg/2011-2015» en « Bloemenhof/2011-2015» gesitueerd in Brussel-Stad, alsook met de heraanleg van de Havenlaan.
Deze wijk staat voor stedenbouwkundige, economische en sociale uitdagingen. Men moet tevens rekening houden met de sociale en menselijke ontwikkeling. “Het is dan ook van groot belang om het werk van de afgelopen jaren te valoriseren,volgens de gemeente, zodat deze wijk zich voor eens en voor altijd kan verankeren in een positieve renovatiedynamieken zodat aan deze wijk echte perspectieven op herleving kunnen geboden worden”.