Kaart Satellite Text

MSI, Stad en Gewest kiezen project van CENTRAL voor nieuwe concertzaal Magasin 4

Simulatie van het toekomstige gebouw gezien vanaf het kruispunt tussen de Havenlaan en de Stapelhuisstraat.  - ©Central

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) selecteerde in samenspraak met Brussel-Stad, het kabinet van de minister-president van het Brussels Gewest en de Brusselse bouwmeester het Belgische architectenbureau CENTRAL (*) voor het ontwerp van de nieuwe concertzaal van Magasin 4, op een perceel op de hoek van de Havenlaan en de Stapelhuisstraat, vlakbij Thurn & Taxis.

Eind 2020 werd een akkoord gesloten tussen Brussel-Stad, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Haven van Brussel en de MSI om de concertzaal voor alternatieve punk-rockmuziek een duurzame locatie te geven.Het akkoord tussen de partners bevat een aantal elementen: een concessie tussen de Haven van Brussel en Brussel-Stad voor het terrein; de financiering van het geplande gebouw van Magasin 4 binnen het stadsvernieuwingscontract 1 Citroën-Vergote; en een overeenkomst tussen Brussel-Stad en de MSI, die namens de stad zal optreden als opdrachtgever voor de bouw van de nieuwe concertzaal.

Het geplande budget voor het gebouw bedraagt 1.000.000 euro excl. btw voor het casco-gedeelte. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal dit financieren binnen het stadsvernieuwingscontract 1 Citroën-Vergote. De MSI wil de aanvraag voor een bouwvergunning indienen in mei 2022 en starten met de werken in 2023.

Minister-president van het Brussels Gewest Rudi Vervoort onderstreept“de uitstekende samenwerking tussen de Stad en het Gewest om dit culturele overheidsproject met gewestelijke uitstraling te concretiseren in het kanaalgebied. Dit is een toonaangevend project uit de eerste golf van stadsvernieuwingscontracten. Het correspondeert perfect met de filosofie van deze contracten, die het Gewest opzet en vervolgens uitvoert in samenwerking met de gemeenten: voorzien in ontbrekende openbare infrastructuur en stedelijke breuklijnen tussen wijken dichten. Dit project vervolledigt een indrukwekkende reeks van initiatieven die bijdragen aan de stadsvernieuwing van deze strategische kanaalzone, zowel publiek (Museum Kanal-Centre Pompidou, gewestelijke sportvoorziening op de Rederskaai, inrichting van het Becopark, bouw van de Suzan Danielbrug) als privé (projectontwikkeling op het terrein van Thurn & Taxis).”

Voor de burgemeester van Brussel-Stad, Philippe Close, “is het vandaag een belangrijke dag voor de alternatieve cultuur in Brussel-Stad! We garanderen de continuïteit en het voortbestaan van Magasin 4, een hotspot van de Brusselse cultuur. Ik wil het Gewest, de Haven van Brussel en de MSI bedanken voor hun ondersteuning en vooral voor hun inzet om de toekomst te verzekeren van deze uitzonderlijke plek die zo veel cachet geeft aan onze hoofdstad. Het architecturale project van Central sluit perfect aan op de identiteit van Magasin 4 en zal uitgroeien tot de nieuwe plek voor alternatieve punk-rockmuziek.”

Gilles Delforge, directeur van de MSI, licht toe dat “het project van Central het beste beantwoordde aan de selectiecriteria van de overheidsopdracht, waaronder de architecturale en functionele kwaliteit, de meerwaarde voor de wijk, de identiteit, de duurzaamheid, de circulaire en omkeerbare aanpak en het budget.De MSI bedankt Brussel-Stad voor het vertrouwen dat zij stelt in de MSI als opdrachtgever voorhet toekomstige gebouw van Magasin 4. De MSI is verheugd dat zij hier opnieuw haar rol kan vervullen als coördinator van de Brusselse territoriale ontwikkeling, belast met de uitvoering van grote stadsontwikkelingsprojecten en openbare voorzieningen voor het hele gewest op het vlak van cultuur, sport of veiligheid.”

Yassine Akki, voorzitter van de Haven van Brussel: “De Haven van Brussel is zeer tevreden dat samen met alle partners een oplossing is gevonden voor de vestiging van Magasin 4 aan de rand van het havengebied. Deze installatie sluit aan op de ambities van de Haven om haar activiteiten te integreren in de stad, zodat zij kan bijdragen aan de functionele mix in een wijk die volop in beweging is.”

Het team van CENTRAL, verklaart: “Magasin 4 ziet dubbel. Deze mythische concertzaal van de underground cultuur sinds meer dan 25 jaar krijgt eindelijk een volwaardige plaats aan het kanaal in Brussel. Architectenbureau CENTRAL ontwierp een nieuwe feest- en muziektempel, die een  evolutieve infrastructuur voor cultuur biedt. Het ruimtelijke potentieel wordt verdubbeld, waardoor er meer activiteiten kunnen plaatsvinden en nieuwe mogelijkheden ontstaan. Deze openbare architectuur viert de Brusselse initiatieven en energie en richt zijn alternatieve aanpak op de wijk en op de stad.”

Het team van Magasin 4 stelt: “Net zoals veel culturele instellingen met een alternatief programma en geleid door een groep enthousiastelingen, werd het bestaan van Magasin 4 lange tijd bedreigd door zijn precaire status als gebruiker van het gebouw waarin het was gevestigd. Het is ironisch dat in de huidige context (terwijl veel sectoren op een laag pitje draaien, de cultuur tot stilstand is gekomen en de concertzalen onderaan de lange lijst bungelen van locaties die hopen hun deuren te openen in werkbare omstandigheden) dat ons collectief na lange jaren van discussies en constructieve gesprekken met de overheid, nu de garantie krijgt dat het zijn activiteiten kan voortzetten in een gebouw dat daar speciaal voor ontworpen is. We willen Brussel-Stad en het Brussels Gewest bedanken voor hun hulp en hun ondersteuning bij de realisatie van dit project. Nu er een oplossing op lange termijn is gevonden, zal Magasin 4 zich concentreren op de zoektocht naar een tijdelijke plek voor zijn evenementen in de periode tussen de afbraak van de huidige zaal (gepland in de loop van 2022) en de oplevering van het nieuwe gebouw. In afwachting van die nieuwe locatie staat het hele team te popelen, net zoals de muzikanten, de technici en de hele artistieke wereld, om opnieuw het publiek te verwelkomen en om te genieten van de sociale contacten, de gezellige sfeer en de intensiteit van een live optreden.”

  • (*)  CENTRAL is een Belgisch architectenbureau gevestigd in Brussel.Voor het project van Magasin 4 werkt het samen met het studiebureau voor stabiliteit Servais Engineering Architectural en de volgende specialisten: Zeugma Engineering (studiebureau speciale technieken), Daidalos Peutz (akoestiek, EPB), Covides (veiligheids- en gezondheidscoördinatie), Sandrine Tonnoir (circulaire economie) en Elzo Deurt (advies, inspraak).