Kaart Satellite Text

Oproep aan ontwerpers voor drie passerelles voor zwakke weggebruikers

Sainctelette - ©SAU-MSI/Reporters

 2017.02.09 - Brussel Mobiliteit heeft de aankondiging gepubliceerd van een opdracht voor het ontwerp en de realisatie van drie passerelles voor zwakke weggebruikers en de heraanleg van de aansluitende publieke ruimte.

Deze nieuwe verbindingen zijn gesitueerd onder respectievelijk de bruggen Sainctelette, de Trooz en Van Praet en zullende continuïteit van het fiets- en wandeltraject langs het Kanaal versterken.

Het totaalbedrag van de werken wordt geraamd op 5.204.000 euro excl. BTW.Het project geniet van een aanzienlijke financiële ondersteuning via het programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO 2014-2020.

De uiterste datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen is 16/03/2017.

Het bedrag van de erelonen ligt vast op 520.400 euro excl. BTW. Een bedrag van 15.000 euro excl. BTW is voorzien voor alle kandidaten die gevraagd worden om een offerte in te dienen, op voorwaarde dat de offertes beantwoorden aan de voorwaarden van het bestek. De bouwmeester Maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

U vindt de aankondiging van de opdracht via deze link.