Kaart Satellite Text

Papenvest krijgt nieuw gezicht

 - ©SAU-MSI/Reporters

30 juni 2016 –Dankzij de grote inspanningen van de Stad Brussel en op voorstel van de gewestminister van Huisvesting heeft de Brusselse regering gekozen voor de volledige vernieuwing van de vijf woontorens aan de Papenvest in het centrum van de stad Brussel.

Het project voorziet in de afbraak van 314 bestaande sociale woningen en de heropbouw van 350 nieuwe woningenwaaronder 210 sociale woningen en 140 woningen voor middeninkomens, beheerd door de Brusselse Woning en door de Stad Brussel. De site van de Papenvest bestaat momenteel uit 314 woningen die meer dan 50 jaar geleden gebouwd zijn en die in afwachting zijn van een grootschalig renovatieprogramma waardoor de verouderde en slecht geïsoleerde woningen aangepast kunnen worden aan de minimale normen.

Het gekozen scenario gaat voor de volledige afbraak van de vijf woontorens in twee opeenvolgende fasen, gevolgd door de bouw van 350 woningen, een crèche en een dagcentrum voor ouderen. Het project zal ook een sportvoorziening en een ondergrondse parking bevatten.

De Stad Brussel heeft zich ertoe verbonden om het verlies van 104 sociale woningen goed te maken door verschillende terreinen ter beschikking te stellen waarop de woningen een nieuwe plaats kunnen krijgen. De herhuisvesting van de ongeveer 850 huurders van de vijf woontorens tijdens de duur van de werken wordt gegarandeerd door de Brusselse Woning.

De financiering zal worden verdeeld tussen het Brussels Gewest, de Stad Brussel, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de Openbare Vastgoedmaatschappij. Zij hebben onderling een akkoord bereikt om de 73,5 miljoen euro die nodig is te financieren.

In 2017  worden de architecten geselecteerd. De stedenbouwkundige vergunning wordt tegen 2018 verwacht.