Kaart Satellite Text

Primeur in België: een stadsboerderij op de daken van de Slachthuizen in Anderlecht

 - ©http://evelyne.huytebroeck.be

2012-07-17 -  Volgens een studie van de Facultés Universitaires Saint-Louis zou de ontwikkeling van de landbouw en de duurzame voedingssector duizenden banen kunnen scheppen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brussels minister van Leefmilieu en Stadsvernieuwing wil dus de onderbenutte ruimte een nieuwe bestemming geven en aanwenden voor groenteteelt. Een eerste stadsboerderij zal worden ingericht op de daken van de Slachthuizen van Anderlecht.

7.755. Dat is het aantal banen dat de landbouw en de duurzame voedingssector in het Brussels Gewest zouden kunnen creëren, volgens een studie van de Facultés Universitaires Saint-Louis en het studiebureau Greenloop. Banen (productie, verwerking, distributie, horeca, ...) die hoofdzakelijk bestemd zijn voor jonge, laaggeschoolde Brusselaars. Deze kans moeten wij grijpen in onze hoofdstad, waar de werkloosheid 20% bedraagt,’ benadrukt de minister,’temeer omdat steeds meer Brusselaars voor duurzame voeding gewonnen zijn, zoals de recente vermenigvuldiging van het aantal privé- en collectieve moestuinen aantoont’.

Het ontwikkelen van de landbouw in Brussel impliceert echter een schaalwijziging. Daarom ondersteunt de minister landbouwprojecten op Brusselse terreinen, maar ook op onderbenutte ruimten, zoals platte daken. In dit kader zal een eerste grote stadsboerderij worden ingericht op het dak van de nieuwe voedingshal op de site van de Slachthuizen van Anderlecht. De boerderijactiviteiten zullen worden toegespitst op de teelt van plaatselijke producten zoals spruitjes, asperges, witlof, champignons, salade, spinazie en prei. De stadsboerderij van 3.000 m² zal steun ontvangen van het Brussels Gewest en de Europese Fondsen voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De productie is onder meer bestemd voor een nieuw restaurant en een winkel op de site. De stadsboerderij moet midden 2014 operationeel zijn.

De stadsboerderij maakt deel uit van een algemeen project van 21 miljoen euro voor de ontwikkeling van de site van de slachthuizen. Het project werd opgezet door de vennootschap ABATAN, die de site beheert. Het is erop gericht de activiteiten van de Slachthuizen van Anderlecht te herorganiseren en de site open te stellen voor de Kuregemwijk, die volop aan het veranderen is, dankzij onder andere openbare investeringen (Duurzame Wijkcontracten, GOMB, enzovoort).