Kaart Satellite Text

Recy-K opent zijn deuren

 - ©Copyight SAU-MSI (PSa)

2016-10-25 – Deze dinsdag was prins Laurent aanwezig bij de plechtige opening van Recy-K, het eerste Brusselse milieupunt voor recyclage, door de gewestelijke staatssecretaris bevoegd voor openbare netheid en de directie van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid. 

Recy-K ligt op een terrein van 5.000 m2 aan het kanaal, in de Birminghamstraat 102 in 1070 Brussel, vlakbij metrostation Delacroix. Het is een gewestelijk platform voor kringloopeconomie en sociale economie dat zich toelegt op herbenutting, herstel, hergebruik en recyclage van afval en grondstoffen. Daarnaast zet het project ook in op vorming en socioprofessionele inschakeling. Vanuit educatief oogpunt zal de site gedeeltelijk toegankelijk zijn voor het publiek, via een doorsteek die is aangelegd tussen de Birmingstraat en de parallelle Fernand Demetskaai.

Recy-K vertegenwoordigt een investering van 8,9 miljoen euro en heeft onder meer subsidie gekregen uit het programma 2007-2013 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In Recy-K komt ook een ‘fablab’: in deze werkplaats die voor iedereen openstaat, kunnen vaklieden en ondernemers concepten voor hergebruik ontwikkelen door prototypes te maken. Het zal ook mogelijk zijn om er gereedschap te lenen en om meubels en speelgoed te laten repareren. Daarnaast zal Recy-K onderdak bieden aan een ‘conserverie’, waar iedereen zijn zelfgemaakte voeding kan conserveren, evenals een atelier voor de reparatie en creatie van textielontwerpen. Een architectenbureau dat werkt op projecten met gerecycleerde materialen zal er eveneens een plaats krijgen en een kringloopwinkel vervolledigt het geheel. Die zamelt afgedankte spullen in en zal adviseurs opleiden die advies kunnen geven over het hergebruik of de recyclage van bepaalde voorwerpen.