Kaart Satellite Text

Stadsvernieuwing aan de Ninoofsepoort gestart

 - ©ADT-ATO

2015-01-26 – De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verheugd over de start van de afbraak- en saneringswerken aan het gewestelijk entrepot in de Rechthoekstraat 13-15 bij de Ninoofsepoort in Molenbeek.

De Gewestelijke Grondregie zorgt voor de afbraak van dit pand, waar krakers en brandstichters al jaren vrij spel hebben. De financiering komt van het samenwerkingsakkoord Beliris(*). De werken zijn niet alleen welkom om veiligheidsredenen, maar gelden ook als eerste fase in het globale heraanlegproject van de openbare ruimte aan de Ninoofsepoort.

Voor dit globale project werd op 19 december vorig jaar een geamendeerde vergunning ingediend die het mogelijk maakt om het oorspronkelijk geplande park te vergroten, namelijk door de tram over de rijweg te laten rijden in plaats van door het groen. Volgens de timing die is meegedeeld door Beliris en in de hypothese dat de vergunning in juni 2015 wordt uitgereikt, kunnen de werken in januari 2016 starten en in oktober 2018 klaar zijn.

Ondertussen gaat de minister-president door met raadplegingen over de invulling van de ruimte die vrijkomt door de afbraak van het gewestelijk depot. Hij verwijst ook naar het woningproject aan de Ninoofsepoort waarvoor het Gewest en Besix, de eigenaar van een van de twee percelen, al een haalbaarheidsstudie hebben uitgevoerd. De regering nam in maart 2014 akte van de studie en keurde het voorgestelde scenario intussen goed:de bouw van circa 30.000 m² oppervlakte in totaal, waar 340 woningen kunnen komen.

(*) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.