Kaart Satellite Text

Stedenbouwkundigen uit de hele wereld komen Brussels Kanaalgebied bekijken

 - ©ADT-ATO/Reporters

2015-07-14 – Voor haar vijftigste verjaardag organiseert de Internationale Vereniging van Stedenbouwkundigen ISOCARP van 19 tot 23 oktober 2015 haar jaarlijkse wereldcongres in twaalf steden van drie landen in Noordwest-Europa: België, Nederland en Duitsland. De slotbijeenkomst wordt gehouden in Rotterdam.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is betrokken bij dit mondiale congres, dat de grote uitdagingen voor de stad en de wereld van morgen zal bespreken. Het is de bedoeling om een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van – op Europees niveau – de ontwikkeling van een stedelijke agenda en – op wereldwijd niveau – de derde conferentie van de Verenigde Naties over stedelijke ontwikkeling (Habitat III), die plaatsvindt in oktober 2016.

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) verzorgt de coördinatie en de organisatie van het Brusselse luik van dit wereldcongres: de workshop ‘Stadsvernieuwing: hoe verzoenen we lokale verwachtingen met sterke internationale uitdagingen?’. De workshop loopt van 19 tot 20 oktober 2015 op verschillende plaatsen en zal aandacht besteden aan de initiatieven in het Kanaalgebied van Brussel.

De Brusselse bijdrage wordt georganiseerd in samenwerking met de twee Belgische verenigingen van stedenbouwkundigen – Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en Chambre des Urbanistes de Belgique (CUB)–, de Directie Stadsvernieuwing van Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO-DSV), de Brusselse bouwmeester (bMa) en academici. De Brusselse workshop krijgt steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Unie via de programmering 2007-2013 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie:

Alle informatie over het congres (de 12 lokale workshops, waaronder de workshop in Brussel, en de plenaire sessies in Rotterdam) is te vinden op deze websites:

 

Inschrijvingen