Kaart Satellite Text

Vacatures voor de uitvoering van het Kanaalplan

 - ©ADT-ATO/Reporters

2015-06-01 – Het Kanaalgebied verenigt alle uitdagingen waar het Brussels Gewest nu en de komende 10 jaar voor staat: bevolkingsgroei, tewerkstelling en economische bedrijvigheid, mobiliteit en stedelijke levenskwaliteit. Er staan tal van projecten op stapel en er zijn hoge ambities op het vlak van de kwaliteit. Daarbij wil de gewestelijke regering zich baseren op de ontwikkelingsstrategie in het Kanaalplan, die de Franse stedenbouwkundige Alexandre Chemetoff tussen 2012 en 2014 heeft uitgewerkt. Het Kanaalplan legt onder meer het accent op het potentieel van 25.000 woningen en 7.500 jobs. Er is sprake van meer dan 300 ha grond in overheidsbezit en 12 proefsites waar de strategie van het Kanaalplan zal worden toegepast.

Er wordt een afzonderlijk team van 8 medewerkers opgericht om het Kanaalplan uit te voeren. Dat zal bestaan uit verschillende profielen en een geïntegreerde dynamiek ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de Brusselse bouwmeester. De opdracht is om de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen voor de projecten in het Kanaalgebied te stimuleren en te begeleiden, op een gecoördineerde manier, die als voorbeeld kan dienen voor andere projecten. Het doel is om een stadsontwikkeling van hoge kwaliteit te garanderen aan het kanaal, voor zowel de publieke als de private projecten, de architecturale projecten als de openbare ruimte.

Er worden voor het team verschillende profielen van medewerkers gezocht.

  • 3 architecten ‘ontwerpend onderzoek’

Voor de uitvoering van het Kanaalplan zoekt Brussel Gewestelijke Coördinatie 3 medewerkers ontwerpend onderzoek, die zullen werken onder de rechtstreekse leiding van de bouwmeester.

Lees hier de functiebeschrijving. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Kristiaan Borret (02/204.29.82 – kborret@gob.irisnet.be).

  • 2 architecten stedenbouwkundige vergunningen

Voor de uitvoering van het Kanaalplan zoekt de Directie Stedenbouw van Brussel Stedelijke Ontwikkeling 2 medewerkers voor het behandelen van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, die nauw zullen samenwerken met het team van de bouwmeester.

Lees hier de functiebeschrijving. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Albert Goffart (02/204.23.17 – agoffart@sprb.irisnet.be).

  • 3 projectleiders

Voor de uitvoering van het Kanaalplan, zoekt de MVV (Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed) 3 projectleiders voor de ontwikkeling van de proefsites van het Kanaalplan, die nauw zullen samenwerken met het team van de bouwmeester.

Lees hier de functiebeschrijving. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Gilles Delforge (02/517.60.67 – g.delforge@saf-mvv.be).