Kaart Satellite Text

Vier nieuwe Duurzame Wijkcontracten voor de periode 2014-2018

Vier nieuwe Duurzame Wijkcontracten voor de periode 2014-2018

2013-12-13 – Op voorstel van de Brusselse minister voor Stadsvernieuwing en Duurzame Wijkcontracten heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zopas de vier wijken geselecteerd die vanaf januari 2014 vier jaar geweststeun zullen ontvangen in het kader van de duurzame wijkcontracten.

  • Kleine Zenne in Molenbeek. De perimeter Kleine Zenne ligt rond het Kanaalgebied, ter hoogte van de Heyvaertwijk. Deze perimeter grenst aan de perimeter van het duurzame wijkcontract Passer in Anderlecht en loopt tot de Birminghamstraat, Ninoofsesteenweg en Zwart Paardstraat. Kleine Zenne biedt interessante mogelijkheden voor de reconversie van de voormalige industriële sites, waar vaak autohandelaars zijn gevestigd. Deze sites hebben heel wat potentieel voor nieuwe woningen, voorzieningen en groen. De aanwezigheid van de oude Zennebedding in de wijk vormt een grote troef voor de stadsvernieuwing.
  • Abdij in Vorst. De perimeter Abdij komt overeen met het historische centrum van de gemeente Vorst. Het gebied wordt in het westen begrensd door de industriezone naast de spoorweginfrastructuur en in het oosten door de spoorlijn Brussel-Charleroi. De perimeter heeftveel beschikbare openbare grond. Het duurzame wijkcontract zal twee strategische gebieden benutten voor stedenbouwkundige, sociale, economische en ecologische herstructurering, namelijk de abdij met het park en de omgeving en een groot braakliggend terrein in de buurt van het gemeentehuis. De perimeter Abdij biedt ook mogelijkheden om de handelskern in het lager gelegen deel van de gemeente nieuw leven in te blazen, omdat de duurzame wijkcontracten voorzien in specifieke actiemiddelen voor handelsgebieden.
  • Verbinding in Brussel-Stad. De perimeter Verbinding ligt rond het station Brussel-Kapellekerk en bestaat uit een tiental bouwblokken, begrensd door de Blaesstraat, Huidevettersstraat, Lemonnierlaan en Zuidlaan. Dit project wil de stadsbreuk van de Noord-Zuidverbinding (spoorweglijn) dichten en de verbinding tussen de wijken verbeteren, onder andere met meer openbare ruimte van hogere kwaliteit voor zachte weggebruikers en zeer duurzame woningen en voorzieningen.
  • Jacht-Gray in Etterbeek. De perimeter Jacht-Gray strekt zich uit rond de Waversesteenweg, met name tussen het kruispunt met de Jachtlaan en de Forte dei Marmisquare. De wijk beschikt over veel grond, die zal worden aangewend voor nieuwe woningen en voorzieningen voor de wijk. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de inrichting van een openbare ruimte die de sociale samenhang en de zachte mobiliteit bevordert en tegelijk heel innoverend is op milieuvlak (beheer van regenwater, aanleg van groene plekjes...).

Deze vier wijken zullen in 2014 negen maanden besteden aan de opstelling van hun stadsvernieuwingsprogramma. Dat programma omvat onder meer een volledige en transversale diagnose van de wijk. De uitvoeringsfase duurt vier jaar en gaat in 2015 van start.

Sinds 1993 renoveert en versterkt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn oude wijken met doelgerichte acties in het kader van de wijkcontracten. De inwoners worden daar zeer nauw bij betrokken. De contracten zijn bedoeld om de leefomgeving van de burgers te verbeteren met concrete realisaties, zoals de herinrichting van de openbare ruimte, de aanleg van parken en de bouw van woningen en collectieve voorzieningen. Daarnaast bevatten ze een brede waaier van acties tegen kansarmoede en onbewoonbare woningen, die samen met allerlei verenigingen worden gevoerd. In 2010 werden de wijkcontracten omgedoopt tot ‘duurzame wijkcontracten’. De projecten houden nu ook rekening met leefmilieu en duurzame ontwikkeling: energieprestatie van gebouwen, waterbeheer en biodiversiteit in dichtbevolkte wijken, afvalstoffenbeheer …

Elk jaar worden vier wijken geselecteerd. Zij ontvangen een totaalbedrag van 44.000.000 euro.Elke gemeente draagt minimaal 5 procent van het budget bij. Daarboven kent Beliris(*) nog 12 miljoen euro toe.

(*) Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.