Kaart Satellite Text

Village Finance creëert microkosmos van bedrijfjes

Village Finance creëert microkosmos van bedrijfjes

De beurzen die werden toegekend met de hulp van het EFRO hebben geleid tot de oprichting van tientallen bedrijfjes in het kanaalgebied – goed voor maar liefst 185 banen.

***

2014-09-19 – ‘Het slijk der aarde’ wordt het wel genoemd, maar toch is het vaak nét wat ontbreekt bij het opzetten van een project: geld. Het is het centrale element dat bepaalt of een droom al dan niet werkelijkheid kan worden. Dat heeft Village Finance goed begrepen en daarom lanceerde de vzw een projectoproep aan startende ondernemers in het kanaalgebied (of de PIZ in beleidstermen, zie hier) waarmee ze een beurs van 6.200 tot 18.600 euro kunnen krijgen. Vaak is dat het nodige en welkome duwtje in de rug om een bedrijfje te starten of investeringen te doen.

Projectleider Pierre Gillet vertelt: “We begonnen met de ‘Duwtje in de rug’-beurs ter waarde van 6.200 euro, gericht op mensen met een project die geen financiering kregen van traditionele banken. Het idee was om langdurig werklozen, mensen met OCMW-steun en kansarme werknemers te helpen met een flexibele formule.”

De werking van dit initiatief, dat steun krijgt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), is simpel. Mensen met een idee voor een activiteit presenteren dat en kunnen hulp krijgen om hun project uit te werken. Vervolgens wordt hun beursaanvraag geanalyseerd door een jury. Als die het project selecteert, krijgen ze een bedrag van 6.200 euro, dat wordt overhandigd op basis van facturen.

Steun aan duurzame ontwikkeling

“Daarna lanceerden we ook steun aan projecten voor duurzame ondernemingen”, vervolgt Pierre Gillet. “Het principe is min of meer hetzelfde. Je dient een project in met een hoge toegevoegde waarde op het vlak van duurzame ontwikkeling en na selectie door een jury wordt eveneens een bedrag van 6.200 euro toegekend. Met die hulp hoopt Village Finance een hefboomeffect te creëren, een financiële hefboom waarmee ondernemers hun leencapaciteiten kunnen verhogen (de beurs is een aanvulling op een afgesloten lening).”

De integratie van Village Finance binnen Village Partenaire laat goed zien hoe het verankerd is binnen de realiteit op het terrein: in een straatje in de laagstad van Sint-Gillis, aan een smaakvol ingericht en heel gezellig binnenplein van een stratenblok, waar ook een kantoorcomplex op uitkomt. “Mensen die vroeger een beurs hebben gekregen, komen hier naartoe om contact te houden, andere vormen van ondersteuning te krijgen, te genieten van de constructieve sfeer of om onderdak te krijgen”, legt Pierre Gillet uit. “Het idee van Village Finance is dat we eveneens een beroep doen op andere partners die op dezelfde manier werken als wij.”

Concreet wil dat zeggen dat de ‘Duwtje in de rug’-beurs ernaar streeft dat de projecten hun eigen werkgelegenheid creëren. Vaak gebeurt dat via de oprichting van een microbedrijfje in de sector van de horeca, handenarbeid of elektriciteit. De ondersteuning van duurzame ontwikkeling is waarschijnlijk meer van nut voor mensen die minder moeilijkheden hebben om te starten, maar die onvoldoende middelen vinden om hun activiteit van de grond te krijgen.

Positieve balans

De eerste balans van de toekenning van de beurzen is positief, vindt Pierre Gillet: “Sinds juli 2013 zijn circa twintig startbeurzen en een tiental beurzen voor duurzame ontwikkeling toegekend. Voor de periode 2014-2020 hopen we andere subsidies van het EFRO te krijgen, zodat we kunnen blijven investeren in veelbelovende sectoren, zoals voeding, ecologisch bouwen en afval.”

De meeste projectindieners voor de startbeurs zijn tussen 30 en 45 jaar. Vaak zijn ze bezig met een omscholing of treden ze opnieuw in op de arbeidsmarkt. Als ze 35 jaar of ouder zijn, hebben ze geen toegang tot andere vormen van ondersteuning. Vrouwen vormen circa een derde van deze groep. Meer dan 60 procent is werkzoekend en zo’n 30 procent krijgt steun van het OCMW. Er zijn intussen allerlei bedrijfjes opgericht in diverse domeinen, zoals decoratie, muziekproductie, communicatie of voeding.

De projecten voor duurzame ontwikkeling zijn vooral te vinden in de horecasector.  Bijvoorbeeld voor het gebruik van bioproducten of het aanbieden van ‘raw food’, die nieuwe manier van koken op basis van producten die amper bereid zijn, maar zo veel beter smaken. Er was ook een project dat financiering zocht in de toeristische sector. Het idee was om fietstochten te organiseren, maar aangezien Brussel zo veel hellingen heeft, was dat niet eenvoudig. Tenzij je een elektrische fiets gebruikt: die formule is nu voorgesteld.

Positieve logica

De beurzen zijn niet alleen bedoeld om mensen weer aan het werk te krijgen, maar vooral om hen een positieve, ondernemende manier van denken bij te brengen. “Sinds het begin van de EFRO-steun (in 2008) zijn er 185 nieuwe banen gecreëerd door 97 toegekende beurzen. Lokale banen, in het kanaalgebied.”

Een opmerkelijk project dat een beurs ontving is Green Hopping. Drie mensen van verschillende origine hebben samen een bvba opgericht en een website gelanceerd om informatie te geven over duurzaam toerisme. Ze hebben zich gevestigd in de Fernard Bernierstraat in Sint-Gillis, in Village Partenaire. Op deze manier hebben ze bijgedragen aan de ontwikkeling van een de microkosmos van bedrijfjes rond Village Finance, een microkosmos waarin elkaar helpen het kernidee is.

Ook rond het Vossenplein in het centrum van Brussel is een aantal microbedrijfjes gevestigd dat steun heeft gekregen. “Activiteit zet aan tot activiteit”, merkt Pierre Gillet op. Voor de indieners van kleine projecten vormen de gespecialiseerde begeleiding en de opvolging door experts een essentiële meerwaarde. “Het doel is om samen te werken met andere structuren die hulp en ondersteuning geven bij het oprichten van een eigen bedrijf”, besluit hij. “Daardoor kunnen we projecten optimale kansen bieden en stimuleren vanaf het begin, net wanneer ze er de meeste behoefte aan hebben.”

Concrete hulp dus – en doeltreffend, want aangepast aan de realiteit van het kanaalgebied en zijn bevolking.

Jean-Pierre Borloo

Meer info: www.villagefinance.be