Kaart Satellite Text

Wijk “De Kaaien”: nieuwe crèche en en passiefwoningen

 - ©Filip Dujardin

2014-05-02 – In de Locquenghienstraat werden een nieuwe crèche met 24 plaatsen en 20 sociale passiefwoningen ingehuldigd door de Stad Brussel. Het budget voor dit project bedraagt 3.450.000 euro.

Deze inhuldiging is de voltooiing van het wijkcontract De kaaien, waarvoor de overheid 19 miljoen euro vrijmaakte, waarvan 7 miljoen ten laste van de Stad Brussel. Het wijkcontract leidde tot de bouw van 32 woningen en de renovatie zo’n 30 woningen via het project X. Daarbij kwamen een groot aantal renovatiepremies en opleidingen voor de wijkbewoners in de sector van de bouw, restauratie, schoonmaak en podiumtechniek.

Op het vlak van de socioprofessionele inschakeling kregen veel mensen begeleiding naar werk.