Kaart Satellite Text

'Zone van Economische Uitbouw in de Stad' voor het Kanaalgebied

 - ©ADT-ATO/Reporters

2013-10-22 – De gewestelijke minister van Economie en Tewerkstelling heeft dinsdag in een interview met de krant L'Echo aangekondigd dat zij een plan heeft om bedrijven naar het Kanaalgebied te trekken. Ze heeft daartoe een ontwerp van ordonnantie voor 'Zones van Economische Uitbouw in de Stad' (ZEUS) ingediend in het parlement, dat nog moet worden besproken.

Het idee is om specifieke ondersteuning te geven aan bedrijven die besluiten zich te vestigen in bepaalde wijken met minder goede sociaal-economische indicatoren: een hogere investeringssteun, steun bij aanwervingen, vrijstelling van de kantoorbelasting. Om in aanmerking te komen voor de steun moet minstens 30 procent van het personeel in de ZEUS-zone wonen waarin het bedrijf gevestigd is.

Op de vraag van L'Echo over het aantal ZEUS-zones antwoordde de minister: "Vandaag is er slechts één gepland, die loopt van Anderlecht tot Schaarbeek, met als ruggengraat het kanaal. Ik moet eerst evalueren of de doelstellingen in deze zone worden gehaald, voordat we kunnen denken aan een uitbreiding." De minister benadrukte: "Het ZEUS-systeem is onderzocht door de Europese Commissie, die haar akkoord gegeven heeft. De Raad van State heeft evenmin een opmerking gemaakt. En de Sociaal-Economische Raad heeft een een gunstig advies gegeven over de tekst.

Meer info: www.lecho.be