Kaart Satellite Text

Overheidsinitiatieven

Overheidsinitiatieven

2016.04.20 – De atlas ‘Kanaal? Hoezo kanaal?!’ (uitgegeven midden 2014) geeft in 240 bladzijden een ‘Geïllustreerde beschrijving van het Kanaalgebied in Brussel’, zoals de ondertitel aangeeft.

Dit imposante drukwerk biedt een overzicht van de overheidsinitiatieven door de jaren heen, met onder meer de historische achtergrond van de diverse thema’s uit de inhoudsopgave. De meer recente periode en de laatste jaren komen vooral aan bod in de volgende rubrieken: werkgelegenheid, huisvesting, economische ontwikkeling, openbare ruimte, mobiliteit, stadsplanning  en stadsvernieuwing. Zo kunnen we meer lezen over het Kanaalplan in het hoofdstuk over de stadsplanning.

Dit boek is gratis te downloaden in het NL en het FR. Door de grootte van het bestand (50 MB) opent het langzaam in een browser. Sneller gaat als volgt: kies ‘opslaan als’ en open het document vervolgens op uw computer.