Kaart Satellite Text

‘Liverpool’ geeft aftrap aan het kanaal

 - ©AC Molenbeek

2015-05-11 – Het voorbeeldgebouw ‘Liverpool’ is op maandag geopend aan het kanaal, in de Liverpoolstraat, op de hoek met de Nijverheidskaai in Molenbeek. Het bestaat uit 16 sociale appartementen met 1 tot 5 slaapkamers, een kantoor voor de Haven van Brussel, een buitenschoolse opvang van IBO ‘De Verliefde Wolk’, wijkantenne WAQ met een soepbar en een wassalon, en een collectieve tuin.

Dit passiefgebouw is een ontwerp van het architectenbureau B612 Associates en het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Molenbeek, Beliris (*) en de gewestelijke autoriteiten, die allen aanwezig waren bij de inhuldiging. Het project maakt deel uit van het wijkcontract Sluis-Sint-Lazarus.

(*) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.