Kaart Satellite Text

3 procent groei voor eigen verkeer in de haven van Brussel

 - ©SPRB (Marcel Vanhulst)

2015-01-30 - Het verkeer via de haven van Brussel kende een positieve evolutie in 2014, met een stijging van 3 procent van de goederen die geladen en gelost worden te Brussel. De globale cijfers stijgen iets minder (+ 1 procent), omdat de doorvaart een kleine daling van 2 procent laat zien.

Het globale verkeer bedroeg in 2014 bijna 6,7 miljoen ton, waarvan ongeveer 4,5 miljoen ton eigen verkeer. Watertransport heeft een grote impact op de mobiliteit en het leefmilieu in Brussel, omdat hierdoor naar schatting 650.000 vrachtwagens minder in en rond Brussel rijden: een besparing van 97.000 ton CO2 en 24,5 miljoen euro externe kosten.

De toename van het eigen verkeer, meer bepaald in de categorie bouwmateriaal, heeft hoofdzakelijk te maken met de sterke groei in de export van aarde, die verviervoudigd is in vergelijking met 2013. De inspanningen van de havenautoriteiten om de havenactiviteiten te diversifiëren worden dus beloond met een groei in het verkeer. En dat op een moment dat de economische conjunctuur in de eurozone eerder slap is. In de categorie olieproducten zien we een daling, die verklaard kan worden door de zachte weersomstandigheden in 2014 ten opzichte van de bijzonder strenge winter van 2013.

Containerterminal herleeft

De opeenvolgende veranderingen van uitbaters van de containerterminal leidden in 2013 tot een terugval in de activiteiten met 18 procent ten opzichte van 2012. Deze ongunstige resultaten zijn bijna weggewerkt. In 2014 verloopt de uitbating van de terminal duidelijk beter, waarbijde daling van 4 procent wordt verklaard door omstandigheden waarop de uitbater geen greep heeft, zoals meerdere scheepvaartonderbrekingen tussen Brussel en Antwerpen.

Deze onderbrekingen waren het gevolg van grote onderhoudswerken aan de sluis van Zemst en van een defect aan de brug van Vilvoorde. Ook het doorvarende verkeer ondervond er dus hinder van, maar de Brusselse haven slaagde erin de logistieke stromen aan te passen aan de scheepvaartonderbrekingen, die meestal gepland waren.

Duidelijke toename van de export

De import van goederen daalt met 7 procent ten opzichte van 2013, maar bij de export zien we een uitzonderlijke groei van 68 procent. Die is voornamelijk te danken aan de uitvoer van aarde en in mindere mate van glas – waarvan de export jaar na jaar stijgt – en schroot. Ook hier plukt men de vruchten van de inspanningen van de havenautoriteiten om de returnlogistiek aan te zwengelen. Daardoor zijn de goederenstromen meer in evenwicht en krijgt de export een groter aandeel. Dit betekent dat minder schepen die in Brussel komen lossen leeg moeten terugkeren, wat ten goede komt aan de concurrentiekracht van het watertransport.

De voorzitter van de Haven van Brussel benadrukt de mooie vooruitzichten voor het watertransport: “Deze goede cijfers moeten ons aanmoedigen om door te gaan met de ontplooiing van de havenactiviteiten in Brussel. Voor 2015 verwachten we nieuwe goederenstromen, waarmee we deze positieve ontwikkeling van het watertransport kunnen voortzetten. Als nieuwe voorzitter van de Haven van Brussel verbind ik me ertoe om al mijn energie te steken in de havenontwikkeling.”

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die bevoegd is voor de haven, prijst de Haven van Brussel voor de positieve resultaten, vooral de inspanningen om nieuw verkeer via het water aan te trekken. “Onze regering werkt volop aan de heropleving van Brussel en vooral van het kanaalgebied. Ik ben ervan overtuigd dat deze toekomstige grote Brusselse projecten zullen aansluiten op deze tendens en massaal gebruik zullen maken van het watertransport, zowel voor de aanvoer van materiaal als voor de afvoer van de uitgegraven aarde.”