Kaart Satellite Text

48 uur om het Kanaal opnieuw uit te denken

 - ©ADT-ATO/Reporters
2013-06-27 - In het kader van de herinrichting van de kanaalgebied organiseert de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1 en 2 juli eerstkomend een tweedaags overleg onder de naam de 48 uur van het Kanaalplan.
 
Alexandre Chemetoff, aan wie in november 2012 de uitwerking van deze denkoefening werd toevertrouwd, zal bij deze gelegenheid de kaarten op tafel leggen en zich ter beschikking houden van alle betrokken partijen om samen met hen de actiepistes te bespreken die de eerste fase van de studie opgeleverd hebben. Tijdens deze eerste fase van negen maanden werden onder meer diverse workshops georganiseerd rond zes proefsites: Biestebroeck, Birmingham, Sainctelette, Reders, Van Praet en Buda. 
 
Doel van het Kanaalplan is duidelijk te maken wat voor enorme mogelijkheden dit gebied te bieden heeft voor de bouw van woningen en voor een sterkere integratie van de economische activiteit in het stadsweefsel. Tevens komt het erop aan de strijd aan te binden tegen de dualisering van de stad door de openbare ruimten onderling te gaan verweven, zodat het kanaal een verbindingsfunctie krijgt en niet langer een barrière vormt die de wijken van elkaar scheidt. Op termijn moet de uitvoering van dit plan de woonfunctie versterken en zorgen voor een grotere tewerkstellingsdichtheid in de kanaalgebied. 
 
De 48 uur van het Kanaalplan vormt dus een gelegenheid om zich te beraden over de actiepistes die naar voren geschoven werden tijdens de eerste negen maanden van de studie. De gewestelijke en gemeentelijke operatoren, het verenigingswezen, de economische actoren, de mensen uit de vastgoedsector zijn allemaal uitgenodigd om aan dit evenement deel te nemen.
 
Op dinsdag 2 juli om 20u30 wordt een informatiesessie georganiseerd in de lokettenzaal van het BIP, Koningsstraat, 2-4 – 1000 Brussel (reservatie vóór maandag 1 juli - 18u: evenement@ato.irisnet.be).
 
Aansluitend op deze gedachtewisseling, zal er, zoals voorzien in de Oostende-akkoorden, aan de Regering een ontwerpplan worden voorgelegd waarvan de uitvoeringsfase reeds in september 2013 van start zou kunnen gaan.