Kaart Satellite Text

Akkoord over de aankoop van het Citroëngebouw

 - ©www.rudivervoort.be

2015-03-11 – De minister-president van het Brussels Gewest en de groep PSA, die eigenaar is van het Citroëngebouw aan het IJzerplein, hebben op de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes aangekondigd dat ze tot een akkoord zijn gekomen over de aankoop van het emblematische gebouw aan het IJzerplein door het Brussels Gewest. De automobielgroep zet zijn commerciële activiteit verder op het TACT-terrein in het Kanaalgebied.

“Na de maandenlange besprekingen met de groep PSA, aan wie ik de wens van het Brussels Gewest om de hele site over te nemen had overgebracht, kan ik vandaag bevestigen dat de keuze voor de vestiging van het nieuwe Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst valt op het Citroëngebouw aan het IJzerplein in 1000 Brussel”,verklaardede minister-president. Bij zijn aantreden als minister-president in mei 2013 kondigde hij al aan dat hij een Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst wenste in Brussel. Nadien bekrachtigde de regering-Vervoort II de beslissing om deze grote kunstinstelling te vestigen in het Kanaalgebied en werd die opgenomen in het regeerakkoord van juli 2014.

De minister-president: “De vestiging van een museum van deze omvang zal een hefboomeffect hebben op dit gebied en zal de banden tussen de beide oevers van het kanaal versterken. Bovendien zal dit museum de toeristische aantrekkingskracht van Brussel verhogen met een geraamd potentieel van ruim 500.000 bezoekers per jaar.”

Tijdens de gesprekken van de voorbije maanden met de groep PSA raakte men het eens over de aankoop van het gebouwencomplex aan het IJzerplein. Daar komt niet alleen deze grote cultuurvoorziening, maar ook een vastgoedproject met woningen. De besprekingen gingen ook over de voortzetting van de handelsactiviteiten van de groep PSA op de TACT-site, een terrein dat eigendom is van de overheid en dat in hetzelfde verzorgingsgebied ligt. De volgende stap is het akkoord op papier zetten zodat het nog vóór de zomer voor de notaris kan worden gebracht.

“Dankzij deze enorme stap vooruit kan het Brussels Gewest nu een programmeringsstudie starten naar de herstructurering van de site en de eerste initiatieven nemen voor de verwezenlijking van dit nieuwe museum, op het vlak van zowel de juridische vorm als de inhoudelijke invulling van het museum”, stelde de verheugde minister-president.