Kaart Satellite Text

Akkoord voor inplanting sorteercentrum Bpost langs het kanaal

Akkoord voor inplanting sorteercentrum Bpost langs het kanaal

2012-08-30 - De Brusselse regering heeft een principeakkoord bereikt met postbedrijf Bpost over de komst van een geïntegreerd brieven- en pakjessorteercentrum in het noorden van het Brussel, op de voormalige site van Carcoke. Voorwaarde is wel dat een ruime strook  (de zone van de site grenzend aan de waterweg) exclusief voorbehouden blijft voor watergebonden activiteiten.

De Brusselse regering sluit eveneens een mobiliteits- en tewerkstellingsconventie af met bpost. Na deze principiële goedkeuring door de Brusselse regering kan Bpost nu de onderhandelingen starten met Katoen Natie, de concessiehouder van de havensite, in het kader van de lopende overheidsopdracht. Bovendien hebben de GOMB en Bpost besprekingen opgestart betreffende het ter beschikking stellen van de site Galilei, gelegen naast de Carcokesite.

Begin 2011 lanceerde Bpost een Europese oproep voor een nieuwe site, die toelaat om in Brussel een geïntegreerd brieven -en pakjessorteercentrum te vestigen, een centrum dat het enige pakjessorteercentrum van Bpost in  ons land zal worden. De huidige site van Bpost bevindt zich aan de Industrielaan in Anderlecht. Deze locatie is echter niet groot genoeg voor de toekomstige rol van Brussel X. Bpost verwacht dat het aantal tewerkstellingsplaatsen in het nieuwe sorteercentrum zal toenemen tot 1.500 voltijdse equivalenten, ten opzichte van de huidige 700 VTE op de site van Anderlecht.

Aldus de Minister bevoegd voor de Haven: “met dit akkoord zijn we erin geslaagd om een evenwichtig compromis te bereiken tussen het garanderen van werkgelegenheidskansen voor jonge Brusselaars enerzijds en het optimale gebruik van de waterweg anderzijds. Ook ben ik erg te spreken over de mobiliteitsconventie, zodat werknemers van Bpost de kans krijgen om maximaal voor het openbaar vervoer te kiezen.”

Brussels minister van Economie en Tewerkstelling toevoegt dat “Er wordt een overeenkomst tussen Bpost en Actiris ondertekend om de aanwerving van Brussels personeel te optimaliseren. Deze overeenkomst heeft zowel betrekking op toekomstige aanwervingen van Bpost op de voormalige site van Carcoke, als op alle andere toekomstige vacatures van Bpost."

En voor de Brussels Minister-President, dankzij de geleverde inspanningen voor de herwaardering van de Carcoke-site en het grondbeheer van de Galilei-site kan het Gewest een project voorstellen dat in dubbel opzicht gunstig is voor de werkgelegenheid: het zorgt ervoor dat een openbare dienstenactiviteit die werkgelegenheid verschaft voor de Brusselaars, in Brussel blijft en het stelt terreinen veilig voor bedrijven in de logistiek- en de transportsector die gebruik maken van de waterweg en tevens tewerkstelling bieden voor laaggeschoolden. Dit is het resultaat van het ambitieuze beleid dat het Gewest voert op het vlak van economische ontwikkeling, de tegemoetkoming aan de sociale nood aan tewerkstelling en milieubehoud.”