Kaart Satellite Text

Alexandre Chemetoff zal de toekomst van het kanaalgebied uittekenen

 - ©Global View

2012-11-07 – De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft vandaag de naam van de auteur van het toekomstige masterplan voor het kanaalgebied bekend gemaakt en hij heeft hem aan de vertegenwoordigers van de Brusselse instellingen en aan de media voorgesteld. Het gaat om de Franse architect-stedenbouwkundige-landschapsarchitect met internationale reputatie “Alexandre Chemetoff”.

Internationale wedstrijd en eersteklas teams

Alexandre Chemetoff werd gekozen in het kader van een internationale wedstrijd uitgeschreven door de minister-president omdat er belangrijke stedenbouwkundige, sociaaleconomische en demografische vraagstukken op het spel staan in dit gebied. De Europese aanbesteding in juli 2011 leverde 17 kandidaten op, waaruit in oktober 2011 drie prestigieuze internationale en multidisciplinaire teams werden geselecteerd om een ontwerp in te dienen.

Winnaar, het consortium ‘Alexandre Chemetoff & Associés’ (Alexandre Chemetoff & Associés, Idea Consult en Ecorem) zal het masterplan voor het kanaal gedurende een periode van 9 maanden uitwerken. Daarna wordt een begeleiding van de  uitvoering van het masterplan voor een tijdsspannen van 3 jaar overwogen.Alexandre Chemetoff heeft onder andere meegewerkt aan een wijk van 50.000 woningen in Bordeaux, het richtplan voor de reconversie van het gebied ‘ile de Nantes’ en het richtschema voor het ‘Plateau de La Haye’ in Nancy.

Een gedeelde toekomstvisie voor een strategisch gebied

De aanpak van de uitdagingen in het centrale gebied van het Gewest, aan weerszijden van het kanaal, vereist een geïntegreerd herinrichtingsplan van dit gebied, dat om te komen tot een duidelijke, gedeelde toekomstvisie voor dit deel van de stad, dat deel uitmaakt van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling dat momenteel in uitwerking is.

Sinds enkele jaren is er inderdaad sprake van private investeringen, die de vele overheidsinitiatieven van de voorbije twintig jaar in dit gebied voortzetten en versterken: wijkcontracten gefinancierd door het Gewest, infrastructuur met steun van Beliris(1), woningen van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB), projecten gesteund door Europese structuurfondsen, enz.

Er is zijn dus verschillende ontwikkelingen gaande in dit gebied met een groot potentieel, maar er is nog geen sprake van een gemeenschappelijk project. Daarom is er nood aan een structurele stedenbouwkundige visie die de bestaande initiatieven onderbouwt en aanvult. Zo kan de territoriale en sociale cohesie in het gebied verbeteren door het uitbouwen van een stedelijke ambitie op lange termijn, een gedeeld standpunt bij alle betrokken actoren en een instrument dat de publieke en private acties verenigt op korte, middellange en lange termijn.

Daartoe moet het richtschema nagaan en analyseren over welke vermogens het gebied beschikt om zich te transformeren, een innovatieve benadering van die transformatie voorstellen en de voorwaarden voor de implementatie ervan definiëren. Het moet de bestaande en toekomstige initiatieven voor de kanaalzone omlijnen, toezien op de coherentie tussen de projecten en een solide samenwerking bevorderen tussen de verschillende actoren in het gebied. Het moet bovendien worden opgezet als een plan dat mee evolueert met de transformatie van het gebied en de noden van de bewoners.

(1) Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor initiatieven die de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel ondersteunen.