Kaart Satellite Text

Archeologische vondsten uit de Romeinse tijd op de site van Thurn & Taxis

Doorsnede Zenne Arm - ©SPRB-GOB

2015-08-06 –  Binnen het kader van de bouwwerf voor het project “De Meander” op de site van Thurn & Taxis werd een belangrijke archeologische ontdekking gedaan.

Het betreft een houten kade-aanleg langs een tot op vandaag ongekende voormalige Zenne-arm. De archeologische voorwerpen dateren deze kade tot de Romeinse periode (2de-3de eeuw).

Het gaat om een uitzonderlijke vondst voor de geschiedenis van het Brussels Gewest. Behalve enkele geïsoleerde vondsten (munten, constructiemateriaal en keramiek) zijn op het gewestelijk grondgebied slechts enkele villae (landbouwbedrijven) uit dezelfde periode gekend, namelijk in Anderlecht, Jette en Laken. Dankzij deze ontdekking kan een nieuw deel van de Romeinse geschiedenis van het Gewest geschreven worden.

In toepassing van het artikel 246 van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening die de archeologische vondsten reguleert, werd een archeologisch team van de Directie Monumenten en Landschappen ter plaatse gestuurd om de vondsten te registreren vóór hun verdwijning, dit in samenwerking met de bouwheer om aldus de voor het project nodige graafwerken zo weinig mogelijk te vertragen.

Om de vooruitgang te garanderen van de funderingswerken voor het nieuwe gebouw, eindigt het archeologisch onderzoek op vrijdag 14 augustus 2015.