Kaart Satellite Text

Art2Work neemt zijn intrek in de Malterie Belle-Vue

 - ©SAU(P.Sa.)

2016-10-26 – De reconversie van de oude brouwerij Belle-Vue aan het kanaal is weer een stapje verder nu de vereniging ART2WORK haar intrek heeft genomen in de gerenoveerde mouterij. 

Zoals op de website staat, wil ART2WORK tegen 2020 ‘een nieuw  expertisecentrum en laboratorium zijn voor jobtraining en loopbaanbegeleiding van jonge volwassenen, waar continu gezocht wordt naar vernieuwende praktijken voor de verbetering van de maatschappelijke inzetbaarheid van jong volwassenen, waar middelen ingezet worden om te komen tot een betere sociale stijging.’ ART2WORK wil ‘kansen geven aan vele jongvolwassen Brusselaars om op een andere manier werk te zoeken, zichzelf te ontplooien en regisseur te worden van hun eigen leven.’ ART2WORK wil dit realiseren ‘door een op maat gesneden aanpak te ontwikkelen waardoor mensen op een andere manier in het leven gaan staan, door een aanbod uit te bouwen dat complementair is aan al wat reeds bestaat, door werkervaringstrajecten op te zetten waarmee iedere persoon een aangepaste beroepservaring kan opdoen, door ook mensen en organisaties / bedrijven te begeleiden, flexibele werkplekken aan te bieden, artistieke projecten te ontwikkelen, door ruimtes te creëren om elkaar te ontmoeten en om samenwerkingsverbanden te laten ontstaan.’

Nieuwe ‘brouwerij van kansen’

Op de 4de verdieping van de Malterie start ART2WORK een ‘brouwerij van nieuwe professionele kansen voor jonge Brusselaars, een draaischijf van de vele mogelijkheden die de omringende wijken te bieden hebben. Een flexibele en creatieve plek voor ontmoe­tingen en uitwisselingen, om te leren en te ondernemen. De inrichting stimuleert spontane ontmoetingen en creatieve rijpingsprocessen.’

Aan de doelgroep, jonge volwassenen van 18 tot 30 jaar zonder hoger diploma biedt ART2WORK een reeks aangepaste programma’s:

  • COACH2START,  het programma waardoor iedereen binnenkomt, de ‘toegangspoort’;
  • TECHNICS2START, dat ervaring biedt aan wie op zoek is naar een technisch of logistiek beroep in de cultuur- en evenementensector;
  • JOB2START, een programma dat begeleiding biedt naar werk, voor wie klaar is om aan het werk te gaan, in nauwe samenwerking met belangrijke partnerbedrijven;
  • BUS2START, een programma voor wie popelt om zijn eigen zaak te starten, maar niet weet waar te beginnen;
  • OFFICE2START, een programma dat op één plek starters samenbrengt van allerlei pluimage, die hun eigen zaak willen opstarten, maar niet alleen willen zitten;
  • STORY2WORK, dat  verhalen verzamelt die inspireren, stimuleren, verrassen en onthullen, over mensen die een nieuwe weg inslaan, die de kans die zich voordoet grijpen, die zichzelf ontplooien.

Meer info: www.art2work.be