Kaart Satellite Text

Hotelcentrum Belle-Vue ingehuldigd in Molenbeek

 - ©SAF-MVV (P.Sa.)

2016-01-27 – Het Hotelcentrum Belle-Vue werd vandaag ingehuldigd in een gebouw van de oude Belle-Vue-brouwerij, aan het kanaal in Molenbeek.

In 2009 hebben drie Brusselse investeerders van Nelson Canal, gelijktijdig met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, de befaamde brouwerij Belle-Vue, Henegouwenkaai, aan het kanaal te Sint-Jans-Molenbeek, gekocht van de Belgische groep InBev. Het gaat om een ingrijpende operatie, die uitgaat van de gedeelde wens om dit gebouw een nieuwe bestemming te geven, en een toekomst die verankerd is in de vernieuwing van die wijk van de hoofdstad.

Stallen en mouterij

De gemeente, eigenaar van de stallen en de mouterij, had een innoverend project “Hotelcentrum Belle-Vue” voor ogen. Het is een knappe mix van stadsvernieuwing, herwaardering van industrieel en historisch erfgoed, energieprestaties (passiefgebouw en laagenergiegebouw), sociaal-professionele inschakeling en toeristische uitstraling van Sint-Jans-Molenbeek.

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek ontwikkelde dit project van formaat met steun van de Europese Unie (EFRO 2007-2013), de Federale Staat (programma van het Grootstedenbeleid) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hotelcentrum Belle-Vue geeft onderdak aan 29 hotelkamers en een seminariezaal. Plus 1000 m² lokalen voor opleidingen tot allerlei hotel- en toerismeberoepen. Deze opleidingspool wordt ontwikkeld in samenwerking met de ‘Mission locale’ van Sint-Jans-Molenbeek. We vinden ook een sociaal restaurant van het Atelier Groot Eiland, nieuwe creatieve ruimtes onder de leiding van Art2Work, verdiepingen voor andere huurders en een hammam (ondergronds).

Concreet ging hotel BELVUE open in juni 2015, en ging het Opleidingscentrum van start in september 2015. Art2Work vierde zijn komst op 27 januari 2016. Binnenkort komen hier Cultuurnet en het restaurant van het Atelier Groot Eiland.

Wijziging van de plaatsing van de site ten opzichte van de wijk

Hoe kan je een hotelruimte in de vroegere brouwerij Belle-Vue inpassen? Deze uitdagende opdracht werd door de gemeente in februari 2010, na de afronding van een offerteaanvraag waar 15 kandidaten zich voor hadden inschreven, toevertrouwd aan de tijdelijke vennootschap L’Escaut Architecture, Ms-a en Grontmij Brussels. De krachtlijnen van het voorstel van de laureaten zijn de boeiende dialoog met de openbare ruimte dankzij het oprichten van een nieuw gebouw op de plaats van de stallen en het boren van lichtgaten in de mouterij.

Het wijzigt de plaatsing van de site ten opzichte van de wijk. De ligging die momenteel uitsluitend is gericht naar het kanaal en Brussel-Stad, zal inderdaad omkeren en een opening bieden naar Molenbeek, aan de kant van het Zinneke, en zijn Brunfaut-Pierronwijk. Met dit nieuwe blok erbij zal de site nog sterker het aspect krijgen van een “groot passagiersschip”. De werkzaamheden zijn in augustus 2012 begonnen en in augustus 2015 beëindigd. Budget: 10.815.062 EUR.

Hotel en museum voor hedendaagse kunst

Het privéproject Nelson Canal bestaat in de inrichting van een hotel van 150 kamers (Meininger, geopend in mei 2013), een gebouw met 14 passiefwoningen en cultuur met “MIMA”. Het MIMA opent zijn deuren in maart 2016 aan het kanaal van Brussel, in een ander gebouw van de oude Belle-Vue-brouwerij.

Het Millennium Iconoclast Museum of Art is een museum voor hedendaagse kunst dat uniek is in Europa. Het biedt een kennismaking met de geschiedenis van de 2.0-cultuur. De 2.0–cultuur is de cultuur van het internettijdperk. Deze beweging doorbreekt de traditionele codes voor hedendaagse kunst om ruimte te maken voor nieuwe ontdekkingen, nieuwe werelden en een andere verhouding tot het publiek.

Een volledige ommekeer

Stedenbouwkundig en economisch gezien kent de omgeving waartoe dit voormalig industrieel terrein hoort een volledige ommekeer. Sinds de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden verscheidene herwaarderingsprogramma’s uitgevoerd langs het kanaal, meer bepaald de wijkcontracten. Zo verscheidene wijkcontracten elkaar opgevolgd – en soms overlapt – hebben in Sint-Jans-Molenbeek, namelijk Gieterij-Pierron (2001-2005), Heyvaert (2002-2006), Werkhuizen-Mommaerts (2005-2009), Sluis Sint-Lazarus (2008-2012), Cinema Belle-Vue (2009-2013), duurzaam wijkcontract Kleine Zenne, in ontwikkeling (2014-2018). Het reconversieproject van de brouwerij Belle-Vue is een onderdeel van het programma van wijkcontract Cinema Belle-Vue.